Genieten van een thuis in een aangename en veilige buurt. Onze politie verricht schitterend werk, maar heeft nood aan versterking.                                                                                                      

  • Politieversterking aan de kust is nodig. De 7 politiezones aan onze kust kampen met een ernstig capaciteitsprobleem. In het toeristisch zomerseizoen stijgt het aantal politie- interventies met 200 tot 300%. De lokale politie aan de kust kan ongeveer 1000 politiemensen inzetten voor meer dan 500.000 bewoners, verblijvers en vakantiegangers. Het bevolkingsaantal is in de zomer vergelijkbaar met – of overtreft - Antwerpen, dat 2.500 politiemensen ter beschikking heeft.
  • CIK-korps (= interventiekorps) dat instaat voor bijstand aan de politiezones (bij ordediensten, voetbal, andere evenementen,…) kampt met een structurele onderbezetting van maar liefst 50% (een 20-tal ipv 40 medewerkers). In andere provincies zijn die tekorten minder dramatisch.  Het CIK-West-Vlaanderen verdient een stabiele extra-inspanning : nergens spelen meer voetbalploegen in de afdeling 1A van de Jupiler Proleague, nergens behalve in Brussel-Noord stelt de transmigrantenproblematiek zich zo scherp… .
  • Politie-Onderwijs in onze politieschool in Brugge heeft financiële zuurstof nodig. Al enkele keren vielen de toegekende  subsidies aan de politieschool lager uit dan eerder in het vooruitzicht werd gesteld.  Verschillende besparingsoperaties waren nodig en zijn nu niet meer mogelijk willen wij een minimale kwaliteit van het politieonderwijs en een minimale personeelscapaciteit daartoe inzake pedagogische en administratieve omkadering verzekeren.
  • Onze politiezones in West-Vlaanderen kampen met een tekort aan instroom van nieuwe recruten en politiemannen. West-Vlaanderen heeft krachtens een Koninklijk Besluit  het “recht” om 8 % van het nationaal aantal aan aspirant-inspecteurs die in hun selectie slaagden op te leiden.  Dat percentage wordt dikwijls niet gehaald (ten voordele van andere provinciale scholen, inz. Antwerpen).  Dat is niet enkel financieel nadelig voor de WPS maar beperkt ook het rekruteringspotentieel voor de 19 West-Vlaamse politiezones.