De MUG-heli is belangrijk voor dringende medische hulpverlening. Hij rukt gemiddeld twee keer per dag uit, dankzij private financiering en vrijwillige bijdragen van gemeenten. De federale overheid moet tussenkomen.

CD&V wil dat de MUG-helikopter in West-Vlaanderen door de federale overheid ook erkend wordt als MUG-dienst. Als deze erkenning er niet komt dan staat het voortbestaan van de MUG-Héli op de helling. Op vandaag is MUG-Héli er dankzij de financiële input van de provincie West-Vlaanderen, de privé én de bijdrages van de verschillende gemeentebesturen.