Kinderopvang maakt de combinatie tussen werk en gezin eenvoudiger. Extra plaatsen kunnen helpen bij opvang op onverwachte momenten, in het weekend, ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat.                                             

Het kind centraal

Het tweeverdienersmodel gaat gepaard met een andere organisatie van het gezinsleven: arbeid, gezin en zorg voor kinderen en naasten moeten worden gecombineerd.

  • Meer betaalbare kinderopvangplaatsen én extra crèches - deze zijn onontbeerlijk willen jonge mensen in West-Vlaanderen zich ontplooien.
  • Flexibele opvangplaatsen: Vaak wordt gependeld naar het werk of zijn de uren waarop gewerkt wordt gewoon niet meer de standaard ‘9 to 5’-uren. Flexibelere kinderopvang ’s ochtends, ’s avonds of in het weekend en kinderopvanginitiatieven die zorgvragen kunnen beantwoorden zijn nodig. In de steden zoals Roeselare noteren we de vraag naar flexibelere opvang, bijvoorbeeld bij alleenstaande ouders. CD&V vraagt een bijzondere inspanning voor deze nood. Ook de crèches op het werk moeten in West-Vlaanderen worden uitgerold.
  • Het “Huis van het kind” is het aanspreekpunt en de ontmoetingsplek voor ouders. Je kunt er terecht met al uw vragen rond kinderen en jeugd.  In de gemeenten waar CD&V aan zet is, zetten we actief in op de uitbouw van een Huis van het Kind dat kinderen en hun ouders en omgeving zo goed mogelijk ondersteunen.