Een veilige schoolomgeving is belangrijk. Ouders en kinderen moeten onbezorgd de school kunnen bereiken met Koning Fiets.                                                                                  

We staan met zijn allen teveel in de file, zelfs tot in onze dorps- en stadskernen. Dat kost handenvol geld, legt beslag op onze vrije tijd, en is een ramp voor onze leefomgeving. CD&V kiest daarom radicaal voor het alternatief: Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal contact. Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al deze voordelen.

Het is aan Vlaanderen om de ruimte te creëren om het fietscomfort te verhogen voor onder andere woon-werkverkeer. Maar omdat 83% van de Vlamingen zelfs voor verplaatsingen van minder dan 5km nog steeds de wagen neemt, zijn we overtuigd van het belang van onze lokale afdelingen en besturen om de omslag te maken.

De afgelopen jaren werd al sterk geïnvesteerd in meer kilometers fietspad, betere fietspaden (kwaliteitsnormering), veiligere, beter onderhouden fietspaden, zowel voor het utilitaire als voor het recreatieve gebruik. Vlaanderen investeert momenteel gemiddeld 100 miljoen euro per jaar in fietsinfrastruc­tuur. De fiets zelf evolueert echter verder. Daarom geldt het fietsgebruik vandaag niet alleen meer voor de korte afstand. Meer en meer mensen fietsen langere afstanden, woon-werkverkeer over 10 km is geen uitzondering meer. Recente trends, zoals de spectaculaire toename van het elektrisch of semi-elektrisch fietsen voor verplaatsingen over een langere afstand, versterken deze evolutie nog. Aan de andere kant is de vouwfiets voor een gecombineerd traject met tram en trein zo’n een alledaags verschijnsel geworden dat we er zelfs niet meer van opkijken.