Het ‘stopcontact aan zee’ brengt energie van vier windmolens op zee aan land. Onze Noordzee biedt enorme kansen voor duurzame innovatie.                                                            

De maatschappelijke aandacht voor klimaat en duurzaamheid is erg groot. Schone lucht, een evenwicht tussen grijs en groen in de steden, energiezuinige infrastructuur en duurzame voedselproductie zijn aandachtspunten die aan veel West-Vlaamse keukentafels besproken worden.

Net zoals we geen Planeet B hebben, hebben we ook geen tweede versie van onze mooie provincie West-Vlaanderen. 

Zeestroom met Water en Wind

Provincie West-Vlaanderen is de kustprovincie palend aan de Noordzee (water).  Naast de zon zijn de wind en het water toch zeer belangrijke energiebronnen in West-Vlaanderen.  We zijn de provincie met de meeste wind.    

West-Vlaanderen is op vandaag een belangrijke toeleverancier van aardgas via Zeebrugge, maar binnenkort ook van  hernieuwbare energie vanuit de windmolenparken op zee.  Via het stopcontact aan zee zal de energie aan wal gebracht worden en kan het transport richting binnenland beginnen.

Wind
De afgelopen jaren is er volop geïnvesteerd in de uitbouw van windturbines in de Noordzee.  Vanaf 2020 zou “het stopcontact aan zee” in Zeebrugge operationeel zijn.  Het Stevin-Hoogspanningsstation zorgt dat de windenergie van de windmolenparken omgezet wordt in elektriciteit.    

Na 2020 staan nog extra windmolenparken in de steigers.  Probleem is echter dat de Stevin-lijn verzadigd dreigt te worden.  Daarom is er nu het Ventilus-project:  tegen 2027 zal er een nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn gebouwd worden.  Deze hoogspanningslijn zal ervoor zorgen dat alle elektriciteit, opgewekt via alle windmolenparken op zee, vervoerd wordt van de zee via Oostende  - Brugge – Izegem tot in Avelgem.  Vanuit de nieuw te bouwen hoogspanningscabine van Izegem wordt de hernieuwbare energie verder vervoerd naar het binnenland: naar Henegouwen en Brabant.

Vanaf 2027 is West-Vlaanderen dus dé leverancier van hernieuwbare energie voor Vlaanderen én Wallonië.  

Water
Blue Energy is de innovatiecluster rond water in het kader van de Fabriek voor de Toekomst.  West-Vlaanderen heeft door haar unieke ligging alle potentieel om bedrijven aan te trekken die bezig zijn met alle vormen van watertechnologie:

  • Aquacultuur
  • Blauwe biotechnologie
  • Logistiek en havens
  • Waterbouw

Deze unieke ligging biedt ons kansen om economie, ecologie en duurzaamheid met elkaar te combineren.