Franky Demon

Op 17 januari 2023 keurde het College van burgemeester en schepenen van de Stad Brugge het subsidiereglement ‘Samen maken we de…

Lees meer

De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen met recht op opvang weg te halen uit het kraakpand…

Lees meer

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd een voorstel van resolutie goedgekeurd over de versterking van de spoorwegpolitie.

Lees meer

Een feestelijke stad is een stad met vlaggen! Dat is al eeuwen zo en Stad Brugge wil die traditie op hedendaagse wijze…

Lees meer

Toen Stad Brugge vorig jaar eigenaar werd van de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek was duidelijk dat de ambities groot…

Lees meer

Brugge doet het bijzonder goed bij de verkoop van de SNS-passen. De SNS-pas is een sportpas voor alle leerlingen van het…

Lees meer

De voormalige rijksnormaalschool, eigendom van HoWest, in de Sint-Jorisstraat is een belangrijk gebouw en een belangrijke site…

Lees meer

Ik diende in het federaal parlement een wetsvoorstel in voor de invoering van een verplicht examen voor wie de Belgische…

Lees meer

De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. We hadden achtereenvolgens de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de…

Lees meer