Franky Demon

De afgelopen jaren worden er steeds minder personen betrapt, die zich zonder machtiging of toestemming bevinden in een…

Lees meer

In één jaar tijd is het aantal transmigranten dat aangetroffen werd in vrachtwagens meer dan een gehalveerd. In vergelijking met…

Lees meer

Met een thermocar, een wagen met een infraroodcamera op het dak die gevels en daken scant, laat Stad Brugge een warmtefoto…

Lees meer

Dat onze politiediensten te maken hebben met geweld tegen hun persoon is jammer genoeg geen nieuw fenomeen meer. Desalniettemin…

Lees meer

Bij de opmaak van onze beleidsnota enkele jaren terug zetten we de aanleg van kunstgrasvelden hoog op de agenda. Deze nieuwe…

Lees meer

Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur op nationaal niveau licht daalde in 2022, werden in…

Lees meer

Het college van burgemeester en schepenen besliste begin juni om een subsidie van 100.000 euro te voorzien voor de bouw van…

Lees meer

De Stad Brugge besliste in mei 2023 om de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat in Assebroek…

Lees meer

Stad Brugge pakt in Zeebrugge uit met een nieuw sportief aanbod voor kinderen. De vraag naar bijkomend structureel sportief…

Lees meer