Franky Demon

Ik diende een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal…

Lees meer

Het college van burgemeester en schepenen gaf de Omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportgebouw gericht op dans,…

Lees meer

De Stad Brugge, Howest en Sport Vlaanderen spraken hun engagement uit om verder te gaan met de uitvoering van het masterplan…

Lees meer

Stad Brugge besliste om de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat te Assebroek grondig te…

Lees meer

Op 24 april gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring voor het plaatsen van zonnepanelen bij De Kade. Er worden…

Lees meer

De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken van Stad Brugge lanceert haar eerste twee thematische wandelingen in de ErfgoedApp. Het…

Lees meer

Stad Brugge diende in januari 2023 een aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor een erkenning en subsidiëring als…

Lees meer

Storm NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een batterijpark naast het hoogspanningsstation in Zeebrugge. De…

Lees meer

In de commissie binnenlandse zaken vond een hoorzitting plaats over de toestand van de brandweer met de vakbonden. Ik uitte …

Lees meer