Franky Demon

Het college verleende  op mijn voorstel een vergunning voor de herbestemming, verbouwing en restauratie van het beschermde pand…

Lees meer

Tot enkele jaren geleden was in de Hoedenmakersstraat het voormalige kantorencomplex en verdeelcentrum van Bpost gevestigd.

Lees meer

Het college van burgemeester en schepenen leverde een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en renoveren van het…

Lees meer

Ik diende een wetsvoorstel in om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in te voeren. Dergelijk verbod zou…

Lees meer

Iedere persoon die op straat moet slapen, is er één te veel. Fedasil verkeert in crisis. Dat is geen probleem van de laatste…

Lees meer

De uitspraak van de Brugse rechtbank over padelclub Azalea kan verreikende gevolgen hebben voor de padel in heel Vlaanderen. Als…

Lees meer

Het college van burgemeester en schepenen leverde een gunstig stedenbouwkundig attest af voor het verbouwen van het voormalige…

Lees meer

Slechts 1 op 5 kandidaat-inspecteurs bij de politie beschikt over een diploma hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die ik…

Lees meer

12 schietpartijen op enkele maanden tijd. Meestal gerelateerd aan drugscriminaliteit. De mensen in Molenbeek moeten met een bang…

Lees meer