vzw De Kade plaatst groot aantal zoinnepanelen

Publicatiedatum

Tags

Brugge

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op 24 april gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring voor het plaatsen van zonnepanelen bij De Kade. Er worden zonnepanelen geplaatst op zes verschillende dakvlakken van het gebouwencomplex in de Potterierei. Dat een aantal panelen van die omvang op één gebouwencomplex wordt voorzien is op heden uitzonderlijk.

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Ze zorgen voor meer hernieuwbare energie en helpen ons om de CO2-uitstoot te reduceren. Ze geven de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en de energiefactuur te drukken.

De Stad deed recent al inspanningen om de plaatsing van zonnepanelen zo maximaal mogelijk te maken. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de binnenstad op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Daarnaast maakte de stad ook een uniforme beleidsvisie voor de plaatsing van panelen op inventarispanden. Zo willen we zoveel mogelijk hernieuwbare energie stimuleren.

Campus Spermalie (begeleidingscentrum en scholen voor buitengewoon onderwijs) is gelegen in de kernzone van de als werelderfgoed erkende binnenstad van Brugge. Het gebouwencomplex bevindt zich tussen de Potterierei, de Snaggaardstraat en de Oliebaan. Het kloostergebouw van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie op de site is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De kapel van het Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie is beschermd als monument. Deze kapel waarvan de bouw werd aangevat in 1620, werd in na-gotische stijl gebouwd wat in de 17de eeuw vrij zeldzaam was. De Cisterciënzerinnen, voorheen onder meer gevestigd in Sijsele op het domein ‘Spermalie’ vluchtten na plundering van het klooster door de geuzen in 1576 naar Brugge waar ze in 1600 een nieuw klooster stichtten, in de Snaggaardstraat. In 1796 werd het klooster opgeheven en tot staatseigendom verklaard. In 1840 vestigt er zich een nieuwe kloostergemeenschap ‘Zusters van de Kindsheid van Maria’ welke zich toewijdde aan onderwijs en opvoeding van dove en blinde kinderen, en die de naam ‘Spermalie’ voor congregatie en school overnamen. Ook heden nog fungeren de gebouwen als school voor doven en blinden, tevens is er de hotelschool gevestigd.

Het beleidsplan van de Kade zet in op duurzaamheid.  De Kade zal in totaal 385 zonnepanelen plaatsen op de campus Spermalie. De capaciteit van de installatie bedraagt 220kWp. Ook op andere vestigingsplaatsen wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Op alle sites samen levert dat een capaciteit op van 386 kWp.

De zonnepanelen op de zes verschillende dakvlakken zullen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. De belevingswaarde van het straatbeeld blijft dus ongewijzigd. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de plaatsing van panelen in de binnenstad. Doordat de installatie de Uitzonderlijke Universele Waarden van het werelderfgoed niet schaadt konden we dit project vergunnen. Dit project kan een voorbeeld en stimulans zijn voor andere verenigingen of bedrijven om te investeren in hernieuwbare energie.

 

 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.