10 jaar Buurtsport Brugge

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

We vieren reeds het tienjarig bestaan van Buurtsport Brugge dat in 2009 opgestart werd als samenwerking tussen de stad Brugge en het OCMW op initiatief van de toenmalige Vlaamse Regering om sport en beweging naar de Brugse buurten te brengen. 

De Stad en specifiek de Sportdienst zijn van bij de opstart nauw betrokken bij dit project: eerst via een intervisieproject waar we de fundamenten gelegd hebben voor de werking zoals we ze nu kennen en daarna via regelmatig overleg om te zien hoe we elkaar verder kunnen ondersteunen. Op jaarbasis stelt de Stad trouwens €97.000 ter beschikking aan vereniging ‘t Spoor om de loonkost van beide coördinatoren van Buurtsport Brugge te subsidiëren. Een noodzakelijke investering waarvan we dagelijks vruchten plukken als we zien hoeveel kinderen en jongeren zij bereiken.

Beweging en sport zijn in deze context trouwens geen doel maar een middel om jongeren te verbinden in de wijken. Door middel van laagdrempelige beweegprikkels willen we de doelgroep niet enkel aanzetten tot beweging, maar ze ook de noodzakelijke tools aanbieden om hun plaats te vinden in de hedendaagse maatschappij. Het samenbrengen van de jongeren in een omgeving waar niets moet en alles mag kan de onderlinge band trouwens enkel maar versterken.

Het Buurtsportaanbod werd jaar na jaar uitgebreid onder meer door de inschakeling van de doelgroepmedewerkers die zo de nodige ervaring opdeden vooraleer ze de reguliere arbeidsmarkt opgingen. Het begeleiden van deze medewerkers was geen sinecure, maar wel een doelbewuste keuze om op deze manier mensen ook de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving de nodige skills aan te leren.

We hebben in die tien jaar reeds een mooie weg afgelegd, maar ik ben ervan overtuigd dat we nog lang niet aan ons eindpunt gekomen zijn. Vanuit de Stad blijven we de komende jaren dan ook stevig mee investeren in dit project. De maatschappelijke meerwaarde die Buurtsport creëert is iets waar we rotsvast in geloven en blijven op inzetten.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.