10 jaar Buurtsport Brugge

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

We vieren reeds het tienjarig bestaan van Buurtsport Brugge dat in 2009 opgestart werd als samenwerking tussen de stad Brugge en het OCMW op initiatief van de toenmalige Vlaamse Regering om sport en beweging naar de Brugse buurten te brengen. 

De Stad en specifiek de Sportdienst zijn van bij de opstart nauw betrokken bij dit project: eerst via een intervisieproject waar we de fundamenten gelegd hebben voor de werking zoals we ze nu kennen en daarna via regelmatig overleg om te zien hoe we elkaar verder kunnen ondersteunen. Op jaarbasis stelt de Stad trouwens €97.000 ter beschikking aan vereniging ‘t Spoor om de loonkost van beide coördinatoren van Buurtsport Brugge te subsidiëren. Een noodzakelijke investering waarvan we dagelijks vruchten plukken als we zien hoeveel kinderen en jongeren zij bereiken.

Beweging en sport zijn in deze context trouwens geen doel maar een middel om jongeren te verbinden in de wijken. Door middel van laagdrempelige beweegprikkels willen we de doelgroep niet enkel aanzetten tot beweging, maar ze ook de noodzakelijke tools aanbieden om hun plaats te vinden in de hedendaagse maatschappij. Het samenbrengen van de jongeren in een omgeving waar niets moet en alles mag kan de onderlinge band trouwens enkel maar versterken.

Het Buurtsportaanbod werd jaar na jaar uitgebreid onder meer door de inschakeling van de doelgroepmedewerkers die zo de nodige ervaring opdeden vooraleer ze de reguliere arbeidsmarkt opgingen. Het begeleiden van deze medewerkers was geen sinecure, maar wel een doelbewuste keuze om op deze manier mensen ook de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving de nodige skills aan te leren.

We hebben in die tien jaar reeds een mooie weg afgelegd, maar ik ben ervan overtuigd dat we nog lang niet aan ons eindpunt gekomen zijn. Vanuit de Stad blijven we de komende jaren dan ook stevig mee investeren in dit project. De maatschappelijke meerwaarde die Buurtsport creëert is iets waar we rotsvast in geloven en blijven op inzetten.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.