Nieuwe looproute 'Kasteelbossen loopomloop'

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het aantal joggers en hardlopers in en rond Brugge kende de laatste jaren een sterke groei. Daarom maakt de Stad nu i.s.m. de provincie werk van een nieuwe grote looproute die de domeinen Tudor, Beisbroek en Tillegem verbindt. Ze krijgt de naam ‘Kasteelbossen loopomloop’.

Naast het bestendigen van de looproutes in Ryckevelde en Bulskampveld was het inrichten van een natuurloop in de bosgordel ten zuiden van Brugge al een prioritaire doelstelling in het beleidsprogramma. En nu Corona nog meer mensen aanzet tot joggen en lopen is er vanuit diverse overheden versneld ingezet op een loopomloop met meerdere lussen in de drie natuurdomeinen Tudor, Beisbroek en Tillegem.

Om de wildgroei van initiatieven en bewegwijzeringtechnieken tegen te gaan, voor de duidelijkheid en uniformiteit bij de sporter en voor een gegarandeerde kwaliteit was een gecoördineerde en planmatige aanpak noodzakelijk.

De Provincie West-Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Gemeente Zedelgem deden intussen samen met de Stad Brugge voorbereidend werk om die nieuwe grote looproute met de nieuwe naam Kasteelbossen loopomloop te realiseren. 

Met de uitbouw van een loopnetwerk wil de Sportdienst en Sport Vlaanderen een kwalitatief hoogstaande loopinfrastructuur aanbieden die zowel aan de verwachtingen van een recreant als aan die van een geoefende sporter of atleet kan voldoen.

Om de Kasteelbossen loopomloop aantrekkelijk te maken voor zowel de individuele loper alsook voor families die samen willen genieten, zijn er twee aanlooproutes naar de loopomloop gecreëerd vanuit ‘bekende plaatsen'. Je kan vertrekken vanuit Lago Olympia en sportcentrum Xaverianen, waar je kan parkeren, je omkleden en/of douchen en iets eten en/of drinken.”

De Stad wil echter ook niet zomaar een looproute inrichten, maar wel een voldoende kwalitatieve uitgepijlde route met een duidelijke infodrager aan de startplaatsen en een uniforme bewegwijzering langs het parcours, zodat het voor de lopers te allen tijde duidelijk is. De bewegwijzeringsborden en palen worden aangeleverd door Sport Vlaanderen. De plaatsbepaling wordt door de Sportdienst doorgegeven aan Openbaar Domein die zal instaan voor de plaatsing ervan. De opening van de nieuwe loopomloop en de 2 aanlooproutes wordt voorzien voor eind mei 2021.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.