Oproep tot Vlaamse wetgeving voor padel

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De uitspraak van de Brugse rechtbank over padelclub Azalea kan verreikende gevolgen hebben voor de padel in heel Vlaanderen. Als schepen van sport roep ik minister Demir op om dringend wetgevende initiatieven te nemen.

Er bestaat geen enkele wetgeving over padelclubs. Dit arrest dreigt dus een precedent te worden voor toekomstige procedures. Minister Demir moet nu zo snel mogelijk regelgeving voorzien die sportplezier en de nachtrust van buurtbewoners verzoent. Zonder rechtszekerheid komt de sport in gevaar, met alle gevolgen voor uitbaters en spelers.

De Brugse rechtbank besliste vandaag in kortgeding dat er bij Tennis- en Padelclub Azalea niet meer mag gepadeld worden op weekavonden na 18 uur, op zaterdag na 16 uur en op zondag de hele dag. De uitspraak ten gronde komt voor de rechtbank in eerste aanleg in december.

Hoewel de stad veel begrip kan opbrengen voor de leefomstandigheden van de bewoners, is dit een zware uitspraak voor de club. Padel is een sport die ’s avonds wordt beoefend en dan vooral in de week. Deze beslissing heeft niet alleen een enorme impact op de recreatieve werking en de financiële investering van de club maar ook op hun competitie en officiële wedstrijden in het weekend (onder de noemer van Interclub Padel).

Er zijn in Brugge nog locaties waar de stad de voorbije maanden probeerde het evenwicht te bewaren tussen padelplezier en de leefomstandigheden van omwonenden. Zo werden er geluidsstudies uitgevoerd, einduren opgelegd en timers geïnstalleerd op de verlichting. Het betreft hier dus geen uniek verhaal, al is de afstand tussen de padelvelden in Azalea en de desbetreffende buur wel het kleinst.

Deze uitspraak zal mogelijks een precedent scheppen voor andere gerechtelijke dossiers. Maar als deze casus al iets in gang zet, hopen we vooral de uitrol van Vlaamse richtlijnen of wetgeving in gans Vlaanderen. De reden dat het dossier nu naar de rechtbank ging, is omdat we als stad niet voldoende tools of handvaten hebben om scheidsrechter te spelen. We werken en adviseren in een vacuüm op dit moment. Padel is een nieuwe sport en valt namelijk niet onder de Vlarem-wetgeving. Meer nog, het is op vlak van vergunningsplicht zeer eenvoudig een tennisterrein om te vormen tot padelterrein.

Padel is nu al enkele jaren een ware sportrage. Ik begrijp niet dat minister Demir niet proactiever is geweest om wetgeving uit te vaardigen. Als er wel een Vlaams kader zou zijn, waarin naast strengere vergunningsvoorwaarden bijvoorbeeld ook maximale decibelwaarden opgenomen zijn, dan zou de stad beter kunnen optreden in de toekomst. Ik dring nogmaals aan hier werk van te maken.

Elke locatie, club of melding van overlast kan dan afzonderlijk onderzocht worden. Iets wat we overigens steeds beoogden de voorbije maanden. Getuige hiervan de afzonderlijke omgevingsaanvragen van de verschillende clubs waarbij er steeds oplossingsgericht gewerkt geweest is. Hierbij ging het stadsbestuur vaak héél ver om de relatie met de buren te vrijwaren. Door het opleggen van verregaande en dure investeringen zoals bijkomende geluidsschermen tot zelfs gerichte overkappingen tracht de Stad hier een leefbare situatie te bereiken voor zowel sport als voor bewoning.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.