sportkompas voor lagere scholen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Stad Brugge biedt ook de komende maanden van het schooljaar nog Sportkompas aan voor kinderen uit het basisonderwijs. Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar (3e en 4e leerjaar) helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind (en de ouders) leren welke sport het beste bij hem of haar past.

Sportkompas wil kinderen een duurzame band bieden met sport- en lichaamsbeweging. Op basis van enkele leuke tests kunnen ze kennismaken met minder evidente en nieuwe sporten. Kinderen kunnen zo ontdekken wat hen ligt, waar ze goed in zijn en waar hun talent en motivatie liggen. Wie iets graag doet, blijft het ook doen en dat is net de bedoeling van Sportkompas. We willen op basis van talent, motivatie en eigen keuzes onze kinderen levenslang aan het sporten krijgen.

De tests zijn leuk en toegankelijk. Er is een deel ‘I do’ en een deel ‘I like’. De ‘I Do’ testen omvatten 15 beweegoefeningen om te bepalen welke sporten het best bij het kind passen. Deze testjes worden afgenomen in de sporthal in samenwerking met Sportdienst Brugge die coördineert en zorgt voor de testleiders en de opvolging van alle testen. De ‘I Like’ is een interactieve en ludieke webapplicatie waarmee kinderen op speurtocht gaan naar de sporten die ze leuk vinden. Dit gebeurt samen met de leerkracht in de klas. Op basis van deze 2 luiken krijgen de kinderen een diploma die een richting aangeeft welke sporten het best bij hen passen.

Sportkompas biedt bovendien ook voor  leerkrachten L.O. een meerwaarde in het kader van hun leerlingvolgsysteem. De leerkracht krijgt dankzij de tests meer inzicht op het talent en de capaciteiten van de leerlingen en kan zo de lessen individueler en gerichter aanpakken. Sportkompas is een wetenschappelijk onderbouwde test die ontwikkeld werd door de Universiteit Gent. De tests worden ter beschikking gesteld door de vzw SportaMundi aan scholen en gemeenten in samenwerking met Sport Vlaanderen. Meer dan 25 andere Vlaamse steden en gemeenten tekenden in. Alle resultaten blijven in de online applicatie staan, waardoor vergelijking tussen de jaren mogelijk wordt en evoluties per kind, school en gemeente zichtbaar zijn. Er zijn dus heel wat resultaten uit deze tool te halen.   

Vorig jaar namen 971 kinderen uit 17 Brugse basisscholen deel. De top 5 leukste sporten waren toen: tennis, voetbal, tafeltennis, badminton en korfbal. Volgens de sportvaardigheid kwamen volgende sporten naar voor: atletiek-lange afstand, basketbal, voetbal, volleybal en wielrennen. Dit jaar zijn al 6 scholen ingeschreven, goed voor 327 leerlingen. De testen zijn gratis. We trekken vanuit de Stad voor Sportkompas jaarlijks een bedrag van 4.000 euro uit.

Nieuws

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.

Opening sociaal woonproject Peterseliestraat

De voormalige militaire site in de Peterseliestraat in het centrum van Brugge werd herbestemd tot een siociaal huisvestingsproject. De site werd volledig opnieuw ingericht met respect voor het bestaande erfgoed. Er werden 28 sociale woningen ondergebracht en 52 appartementen. De tuin staat ook open voor de buurt.

Arbeidsongevallen met dienstwapens tot minimum beperken

Vorig jaar waren er 19 incidenten met dienstwapens bij de federale en lokale politie. Gemiddeld waren er de voorbije 5 jaar 21 arbeidsongevallen waarbij dienstwapens betrokken waren.