Stad geeft positief advies voor batterijpark in Zeebrugge

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Storm NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een batterijpark naast het hoogspanningsstation in Zeebrugge. De stad gaf alvast een positief advies dat in de gemeenteraad van 24 april ter goedkeuring werd voorgelegd. De provincie zal een beslissing nemen over deze vergunning.

De stad gaf een positief advies en gaat akkoord met het opnemen van de westelijke ontsluiting in het lokale wegennet zodat deze weg voor fietsers op termijn deel kan worden van fietssnelweg F31. Zo wordt op termijn een aangename fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge mogelijk.

Het batterijpark komt naast de Simon Stevinhoogspanning. Deze locatie werd gekozen omdat de batterijen dienen aangesloten te worden op het hoogspanningsstation van Elia en nabij energieoverschotten. Die energieoverschotten komen van de windturbines in de buurt en de windturbines op zee die aanlanden in Zeebrugge. Vooral die windturbines zorgen voor de energieoverschotten die in het batterijpark worden opgeslagen. Deze blauwe zone waar het batterijpark gevestigd wordt is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen.

Batterijparken zijn belangrijk om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Zo’n park zorgt voor de opslag van elektriciteit op het moment dat windturbines en zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan wij allemaal nodig hebben. Op het moment dat er minder geproduceerd wordt dan we nodig hebben, geeft het batterijpark de opgeslagen elektriciteit weer vrij. Hoe meer windturbines er gebouwd worden, hoe meer zonnepanelen we plaatsen, hoe meer batterijparken we nodig hebben om de vraag en het aanbod in evenwicht te brengen.

Storm bouwt een park van 100 MW of 400MWh. Dat betekent dat de batterijen gedurende 4 uur 100 MW elektriciteit kunnen afgeven of gedurende die 4 uur 60.000 gezinnen kunnen voorzien van elektriciteit.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.