Tegen de zomer komt er verruimd plaatsverbod voor amokmakers op recreatiedomeinen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Vóór het begin van het toeristisch seizoen, dat hopelijk naar normale normen kan verlopen in 2021, komt er een geactualiseerde omzend­brief om de overlast in recreatiedomeinen aan te pakken. Naar aanleiding van de incidenten op het strand in Blankenberge vorige zomer, wordt deze omzendbrief mogelijk uitgebreid naar de stranden. Er wordt tevens een voorontwerp van wet aan de ministerraad voorgelegd. Dit antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) op een mondelinge vraag die ik hierover stelde. Ik ben verheugd met de aanpak en de vooropgestelde timing van de minister. Een verfijnd wettelijk kader is nodig zodat de lokale autoriteiten de instrumenten hebben om in te grijpen.

Elk jaar opnieuw worden we tijdens de zomermaanden geconfronteerd met bezoekers die de boel verzieken in onze recreatiedomeinen en openluchtzwembaden. Vorige zomer zagen we ook de taferelen op het strand van Blankenberge. Dat is niet alleen storend en beangstigend voor de andere gasten. Ook voor het personeel van de recreatiedomeinen is dit allesbehalve aangenaam.  Amokmakers die blijvend de boel komen verzieken horen dan ook niet thuis in deze domeinen en horen een plaatsverbod te krijgen zodat andere gasten niet hoeven te vrezen dat ze lastiggevallen worden of ongewild in een vechtpartij terecht zullen komen. Ik ben ook blij dat de omzendbrief mogelijks wordt uitgebreid naar de stranden.

De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden gaf mee dat ze tot een integrale aanpak van de problematiek met een versterkt en daadkrachtig bestuurlijk hand­havings­instrumentarium wil komen. Ze erkende de noodzaak van een systeem van plaatsverboden met verruimde territoriale gelding.

Een werkgroep met academici, domeinbeheerders, vertegenwoordigers van politie, provinciegouverneurs, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het parket, de FOD Justitie en de regio’s houdt de omzendbrief die ondertussen 15 jaar oud is, onder de loep.

Er wordt ook een evaluatie gemaakt van de handhavingsmogelijkheden die vandaag ter beschikking staan van de lokale overheden in de strijd tegen overlast. Zo kunnen er GAS-boetes opgelegd worden, bestaat er een mogelijkheid om lokaal tijdelijk een plaatsverbod uit te vaardigen. Maar dit belet de amokmakers niet om zich te verplaatsen naar een recreatiedomein in de buurt. Een verruiming is dus noodzakelijk.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.