Vergunning Karmelietessenklooster tot ééngezinswoningen en appartementen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het college van burgemeester en schepenen leverde een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en renoveren van het Karmelietessenklooster in de Schuttersstraat tot ééngezinswoningen en appartementen.

Hiermee komt er een einde aan de religieuze bestemming die de site had en wordt er naar de toekomst gekeken. Het project wordt een woonproject waarbij er ook ruimte is voor nieuwe architectuur. Het project omvat de volledige site van het voormalige klooster.

In totaal komen zes grondgebonden eengezinswoningen en twaalf appartementen. Daarnaast wordt de kapel omgebouwd tot loft, en is er een multifunctionele ruimte aanwezig in het gebouw. De bestaande tuin blijft een tuin, onbebouwd en bruikbaar voor de bewoners van het project.

Het gaat hier om een niet-beschermd klooster dat wel opgenomen is in de Inventaris van bouwkundig erfgoed en zeker erfgoedwaarde heeft. Het complex dateert uit verschillende periodes. De site heeft al een religieuze bestemming sinds de eerste helft van de 16de eeuw. De kapel is neogotisch en dateert uit de 19e eeuw. Het klooster zelf werd sinds 1817 gebruikt door de zusters Theresianen die gevlucht waren uit het klooster dat omgevormd werd tot de Weylerkazerne (nu ook een woonproject).

 Aan de hand van een uitgebreide historische studie werd er beslist welke delen historisch waardevol waren en behouden moeten blijven. Aangezien dit op voorhand gebeurd was, kon er direct vertrokken worden van de juiste randvoorwaarden. Op die manier werden de krijtlijnen voor het project duidelijk in samenspraak vastgelegd. De tuin is een waardevolle tuin, die ook al openstond tijdens Open Monumentendag. Het is een groene oase van rust midden in de stad. De tuin is ook opgenomen in het Open Ruimte Beleidsplan dat opgemaakt werd door de Stad als een zone non-tocandi. Dit is een waardevolle tuin die als open ruimte een belangrijke betekenis heeft, ook in de historiek van de site. Dit was in het ontwerp een belangrijk uitgangspunt. Net door de sloop van enkele bestaande gebouwen krijgt het klooster meer ruimte en komt het meer tot zijn recht. De nieuwe functie zorgt voor blijvend gebruik en onderhoud van de gebouwen en de tuin, en zorgt ervoor dat de geest van de plek als klooster niet volledig verloren gaat.

Er komen een aantal nieuwbouwvolumes, bijvoorbeeld aan de Jan Boninstraat.  Hier wordt eenlaagse bebouwing gesloopt. In de plaats komt een eengezinswoning (woning 2), open ruimte met fietsstalplaatsen en een van de toegangen tot het project. De nieuwe woning heeft twee bouwlagen en een hellend dak. Op de gelijkvloerse verdieping is er een zithoek en slaapkamer. Wonen gebeurt op de eerste verdieping. Door de aanwezigheid van bestaande muren is een dakterras aan de eerste verdieping aanvaardbaar. Onder de kap bevindt zich nog een slaapkamer.

Aan de kloostergevels zelf gebeuren een aantal ingrepen zoals het plaatsen van een balkonnetje of het aanpassen van een raamopening. Dit allemaal met respect voor het bestaande karakter van de gebouwen en de site. Wat waardevol is wordt behouden, eventuele nieuwe ramen worden gemaakt op basis van het bestaande model.

De kapel blijft als één entiteit behouden. Er wordt een loft in ondergebracht door de ruimte deels van een verdieping te voorzien, en een zijde als nachtzijde in te richten. Aan de achterzijde wordt er een gevelopening gemaakt die de loft verbindt met de buitenruimte. In het dak komt er een royaal daklicht. De straatgevel krijgt nieuw, opendraaiend, schrijnwerk.

 Op de site komen fietsenstallingen voor de bewoners. Voor parkeren werd een overeenkomst afgesloten met Interparking.  Bewoners kunnen gebruikmaken van de nieuwe parking in de Hugo Losschaertstraat. 

 Er worden beperkt nieuwe verhardingen aangelegd. Centraal ligt een pad in gebakken kleiklinkers richting een zitput en wadi (waterpartij). Rondom is er een slingerend pad in schelpengruis. Vanaf de zitput loopt er dwars een pad richting de nieuwe tuinpoort in de hoge muur aan de Hugo Losschaertstraat (voor onderhoud van de tuin), rechtdoor een pad naar het tuinpaviljoen en als laatste een pad naar een zithoekje met aftappunt voor regenwater. Het slingerend pad loopt meer tussen de bomen en het groen en maakt ook verbinding met de Mariagrot.

Deze historische locatie biedt een unieke woonomgeving voor de toekomstige bewoners. Ik hoop dat de nieuwe bewoners zich er net zo thuis zullen voelen als de zusters Theresianen die hier meer dan 200 jaar woonden.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.