Verkavelingsproject VTI-site Boeveriestraat

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het VTI bouwt aan een nieuw scholencomplex langs de Vaartdijkstraat. Wanneer de verhuis achter de rug is, wordt op de huidige site in de Boeveriestraat een verkavelingsproject uitgewerkt. Op de site komen 31 eengezinswoning, 96 appartementen en 8 stapelwoningen.  Er wordt ook nieuwe wegenis aangelegd met alle nodige nutsvoorzieningen. 

In totaal komen hier 135 nieuwe woongelegenheden voor diverse doelgroepen, er zijn woningen met tuin maar ook kleinere en ruimere appartementen.  Er is nieuwbouw voorzien maar ook de meest waardevolle bebouwing aan de zijde van de Boeveriestraat blijft behouden.

De huidige schoolgebouwen van het VTI op de site worden gesloopt met uitzondering van de oudste bebouwing aan de Boeveriestraat die een beeldbepalend karakter heeft.  Enkel ter hoogte van het huidige torentje komt een stukje nieuwbouw waar ook de toegang tot de site en de toegang tot ondergrondse parking in verwerkt worden.

De nieuwbouw bevindt zich zowel langs de randen van het projectgebied als in het binnengebied. Er wordt een ondergrondse parkeergarage voorzien, die wordt ontsloten op de Boeveriestraat, hierin worden voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen voorzien voor de toekomstige bewoners. Op het binnengebied worden binnen de open ruimte maximaal groen ingeplant. Er komt ook speelruimte, zowel onder vorm van pleintjes als groenzones.

Daarnaast komen er ook extra doorsteken voor voetgangers en fietsers om de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van de site optimaal te benutten.

De site is ontworpen met duidelijke randen die telkens op hun context reageren. Grondgebonden woningen met een gevel aan de straat in de Boeveriestraat, grondgebonden woningen achter een tuinmuur aan de zuidzijde. De oostzijde aan het Albert-I-park wordt opgevat als het verlengde van de tuinmuur van het naastliggende klooster. Er wordt omzichtig omgesprongen met bebouwing ter hoogte van de kloostermuur met de Godelieveabdij om deze stilteplek te vrijwaren.  De bebouwing is zo ingeplant dat er slechts heel beperkt zicht genomen wordt op de tuin van het voormalige klooster.

Het project zal ook opportuniteiten bieden voor de buurt, er zal nieuw openbaar domein komen waar ook de buurt van zal kunnen genieten en ook de nieuwe parking zal zeker een opportuniteit zijn. 

De site zal opnieuw kunnen ademen door de herwonnen open ruimte en het voorzien van groen.  De doorsteken richting het Albert I-park en het fietspad zullen ook een meerwaarde zijn voor de omgeving.  Als woonproject zal dit een nieuwe dynamiek teweeg brengen.

Er zal zeker gekozen worden voor kwalitatief hoogstaande architectuur.   Hierbij werkten 2 architectenbureaus samen aan 1 verhaal maar toch met elk hun eigen accenten; het ontwerp is van de hand van bureaus Bildt en NOA en zal de naam BOEVRIE krijgen.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.