Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Sinds 1 januari 2022 moeten verhuurders van huurwoningen ouder dan twintig jaar een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest wordt verplicht vanaf de start van het huurcontract.

We willen dat het overal in Brugge aangenaam wonen is. Dat moet een basisvoorwaarde zijn voor zowel jong als oud. 31,4% van de inwoners van Brugge huurt een woning op de private of sociale huurmarkt.

Door het conformiteitsattest te verplichten, kunnen we ervoor zorgen dat huurwoningen ouder dan twintig jaar de minimumnormen halen op het vlak van veiligheid, gezondheid, isolatie en comfort. We willen een kwaliteitsinjectie en een kwaliteitsgarantie geven aan de Brugse huurmarkt.

Het verplicht maken van het conformiteitsattest helpt de meest schrijnende toestanden voorkomen en biedt enige vorm van bescherming voor de huurder. Anderzijds en tegelijkertijd is dit attest ook voor verhuurders zeer interessant, omdat het aangeeft dat de woning in orde was voor ze verhuurd werd. Conformiteitsattesten zijn dus een win-win voor beide partijen.

Zo willen we kwalitatief en menswaardig wonen in Brugge verzekeren voor iedereen.

Huurwoningen vertonen soms gebreken. Deze zijn vaak gemakkelijk te verhelpen. De verhuurder kan de woning eerst zelf toetsen aan de kwaliteitsnormen door middel van checklists die te vinden zijn op www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen. Zo kunnen eventuele gebreken in kaart worden gebracht en voorafgaand aan de woningcontrole aangepakt worden.

De vijf meest voorkomende gebreken zijn ontbreken van rookmelders (een verplichting sinds 01/01/20), te lage borstweringen aan de ramen, geen of gebrekkige verluchting in een ruimte met gaskachel of -ketel, wasmachines die zich te dicht bij een bad of douche bevinden en stopcontacten met een niet-aangesloten aardingspen.

De controle van de woning zal gebeuren door 5, nieuw in dienst genomen,  woningcontroleurs. Zij zullen nagaan of de woning voldoet aan de voorgestelde kwaliteitsnormen en zullen wijzen op de eventuele gebreken.

Een woningcontrole duurt, afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal vastgestelde gebreken gemiddeld één uur. De kostprijs bedraagt 90,00 euro.

Na het onderzoek kunnen ze, indien gewenst, de verhuurder doorverwijzen naar het woon- of energieloket voor bijkomende adviezen rond renovatiepremies of een gratis renovatiescan.

De verhuurder kan het onderzoek gemakkelijk aanvragen via de website van stad Brugge.

 Met de kwaliteitscontrole willen we niet alleen een kwaliteitsgarantie, we willen ook een dienstverlening aanbieden.

Met de stedelijke opknappremie ondersteunen we bovendien de renovatie van alle woningen waarop de verplichting van het conformiteitsattest van toepassing is.

 Meer info

www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

 Voor verdere inlichtingen in verband met het conformiteitsattest voor huurwoningen kan men terecht op het telefoonnummer 050 32 44 67 of op het e-mailadres [email protected].

 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.