zonnepanelen op inventarispanden wordt makkelijker

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De stad deed eerder al aanpassingen aan de beleidslijn omtrent zonnepanelen in de historisch waardevolle binnenstad. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Nu zet het stadsbestuur hier verder op in door een uniforme beleidsvisie op te maken voor inventarispanden.

Op Vlaams niveau werd er vanuit de minister bevoegd voor monumenten een versoepeling voorgesteld voor de plaatsing van zonnepanelen op monumenten. Hierdoor dreigden de inventarispanden, die een lokale bevoegdheid zijn, een zwaardere procedure te moeten doorlopen dan een monument. Inventarispanden zijn waardevolle erfgoedpanden die geen monumentstatuut hebben. Door de huidige Brugse bouwverordening zijn dergelijke panden overal in Brugge verplicht om voor zonnepanelen een omgevingsvergunning aan te vragen. 

We werken de discrepantie tussen het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en zonnepanelen op inventarispanden weg door een uniforme beleidsvisie voor inventarispanden op te stellen. Nu werd elk dossier afzonderlijk bekeken wat kan leiden tot een verschil in beoordeling door de administratie bij gebrek aan een besliste eenduidige beleidslijn. Deze verschillende behandelingswijze is niet zo verrassend gezien een waardering steeds ook een menselijke inschatting blijft, ook al wordt de inschatting van de installatie maximaal objectief gedaan. Daarnaast merken we omwille van de energiecrisis een grote groeiende vraag bij de bevolking om zonnepanelen te plaatsen en stellen we vast dat er nood is aan een eenvoudige en heldere procedure.

Het college besliste daarom om een specifieke duidelijke beleidslijn af te bakenen voor zonnepanelen op inventarispanden. ‘zonnepanelen zijn reversibel en veroorzaken géén permanente negatieve schade aan de panden noch aan de beeldkwaliteit, dus staan we zonnepanelen altijd toe op deze panden. Een advies van monumentenzorg is hierdoor niet meer nodig. Dit maakt het zowel voor de burger als voor de stedelijke administratie nu eenvoudiger om met deze aanvragen om te gaan. Let wel, er dient nog steeds een vergunning aangevraagd te worden.

 

Naast de wetgeving inzake ruimtelijke ordening kunnen er wel nog beperkingen zijn vanuit technisch oogpunt. zo is het bijvoorbeeld verboden zonnepanelen te installeren op daken waar er asbest aanwezig is, vermeldt Demon nog.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.