Brugge Beweegt app

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het Vlaamse sportlandschap is constant in beweging: nieuwe manieren van sport beleven worden geïntroduceerd, innovatieve sport- en bewegingsvormen ontstaan en de manier hoe de sporter hier zelf mee omgaat ondergaat dagelijks een evolutie. Stilstaan is achteruitgaan, zegt het gezegde, dus kijken we naar de toekomst om onze plaats binnen dit alles te bewaren en te zorgen dat we de boot niet missen.

De Stad Brugge en Sport Vlaanderen slaan de handen in elkaar met als doel om de Bruggeling aan het bewegen te brengen. Hiervoor wordt vanaf 2020 een lokaal pilootproject in Vlaanderen opgestart waarbij we willen inzetten op de creatie en ondersteuning van ‘beweeg-bendes’. Dit zijn informele beweeg-gemeenschappen (bvb loop-, fiets- en andere vriendengroepjes) die nu reeds bestaan maar nog geen platform hebben om dit allemaal gestructureerd te bundelen en de mogelijkheid geven om elkaar makkelijk te vinden.

Het spontaan ontstaan van deze communities  heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze nieuwe manier van werken. De modale sportvereniging heeft een zeer gestructureerde werking met vaste trainings- en wedstrijduren waarvan niet of moeilijk afgeweken kan worden, maar dit schrikt net veel mogelijke deelnemers af. Het dagelijkse leven is al zo druk dat men doorgaans liever beweegt en sport op momenten waarop het ons best past en daarvoor spreekt men makkelijkst af via diverse social mediakanalen (Facebook, Whatsapp, …).

Om hierop in te spelen ontwikkelde Sport Vlaanderen een applicatie waarbij het aanbod ‘gematcht’ wordt met de vraag van de gebruiker. Het moet hen in staat stellen om mensen met dezelfde beweeginteresses te vinden en samen kleine ‘beweeg-communities’ op te richten. Het beweegaanbod zal dus als het ware vanuit de doelgroep zelf ontstaan en aanvullend zijn op het reeds aanwezige aanbod vanuit de sportverenigingen. Niets belet echter dat deze hun eigen aanbod ook op de applicatie plaatsen, waardoor men op die manier een overzicht krijgt het totale beweegaanbod in Brugge.

Op termijn zal dit project ook uitgerold worden in gans Vlaanderen en dus fungeert Brugge momenteel als teststad bij de ontwikkeling van de methodieken en de bijhorende technologie. Een opportuniteit die we niet konden laten liggen toen Sport Vlaanderen ons vorig jaar hiervoor contacteerde!

Dit alles speelt perfect in op het meerjarenplan 2019-2024 van de stad Brugge: de partnership met Sport Vlaanderen en de regisseursrol die de stad Brugge hierin opneemt, zijn twee speerpunten die we met het college specifiek erin opgenomen hebben om optimale inzet van middelen en know-how mogelijk te maken.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.