Drugsbezit op school terug naar niveau voor corona

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het aantal geregistreerde feiten van drugsbezit op school blijft in ons land al jaren constant. In 2016 ging het om een totaal aantal van 568 vaststellingen, in 2019 waren er nog altijd 528 vaststellingen. Tijdens de coronajaren daalden de vaststellingen met 44,56% (293 vaststellingen) in 2020 en met 55,87% (233 vaststellingen) in 2021, door de organisatie van afstandsonderwijs, maar in de eerste helft van 2022 werden al evenveel registraties voor drugsbezit op school vastgesteld dan in heel 2021. Oost-Vlaanderen, Limburg een Antwerpen blijven de koplopers. Opvallend is dat de verdachten opnieuw ouder zijn dan enkele jaren geleden. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Koplopers

Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen zijn al jaren koploper. In 2019 had Oost-Vlaanderen (114) ruim 1/5 van de registraties op hun naam. Ook in 2020 bleef de provincie koploper met 55 registraties (18,77%). Voor het eerste semester van 2022 heeft Limburg voorlopig de meeste feiten (48). Maar Oost-Vlaanderen volgt met 44 registraties en Antwerpen met 37.

Van de geregistreerde verdachten blijft het overgrote deel mannelijk, ook dat blijft doorheen de jaren een constante. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers daalde in de periode voor corona. In 2016 lag de gemiddelde leeftijd op 17,3 jaar, in 2020 was dat 16,9 jaar. Nu merken we dat de verdachten terug iets ouder zijn. In het eerste semester van 2022 was dat 17 jaar. Het overgrote deel van de vaststellingen betrof het bezit van cannabis.

Tabel: gemiddelde leeftijd drugsgebruik op school.

2016

17,3

2017

17,2

2018

17,2

2019

16,9

2020

16,9

2021

16,9

2022

17

Het is belangrijk dat we preventief en op vroege leeftijd scholieren informeren over de risico’s en gevaren van drugs. Het begint met een jointje, maar geleidelijk wordt overgeschakeld op hardere drugs. Scholen moeten waakzaam blijven voor druggerelateerde problemen en leerlingen die in contact komen met drugs moeten met deskundigheid begeleid worden. Het CLB kan hierin een rol opnemen. De politiezones kunnen hierover in hesprek gaan met het CLB.

Dat de meest geregistreerde feiten zich voordeden op middelbare scholen, zegt weinig over het gebruik op andere onderwijsniveaus. Door de grote vrijheid en beperkte controle in het hoger onderwijs moeten we uitgaan van een hoog dark number van gebruikers in het hoger onderwijs.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.