In dialoog met politievakbonden

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Onze politiemensen zetten zich elke dag met gevaar voor eigen leven in voor de veiligheid van anderen. De taken van de politie zijn bovendien sinds het ontstaan van de Geïntegreerde Politie 20 jaar geleden enkel maar toegenomen en complexer geworden. Daartegenover stond een jarenlange stilstand in het loonstatuut. Een nieuw sectoraal akkoord, met een structurele loonsverhoging, drong zich wat onze fractie betreft dan ook op. Ik ben dan ook tevreden dat de minister van Binnenlandse Zaken erin is geslaagd met de twee grootste bonden een dergelijk akkoord te sluiten.

Die loonsverhoging komt er dus en wordt volledig doorgevoerd. Maar wel gefaseerd over drie jaar en dat pas vanaf 1 oktober van dit jaar in plaats van 1 januari. Onze fractie heeft al regelmatig herhaald dat ook wij dat liever anders hadden gezien, net zoals de minister van Binnenlandse Zaken. De regering heeft echter keuzes moeten maken binnen de budgettaire context van dat moment. Ook het onbegrip over het versneld uitdoven van de NAVAP begrijpen we. Net daarom hopen we dat er snel duidelijkheid komt over een regeling voor de pensioenen van de zware beroepen. Het kan niet zo zijn dat enkel aan de politie gevraagd wordt om langer te werken. Er moet sprake zijn van een harmonisatie met de andere statuten.

Geweld tegen de politiediensten blijft actueel. Eind vorig jaar publiceerde de minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe omzendbrief betreffende geweld tegen de politie. Er wordt voorzien in een definitie van wat onder geweld dient te worden verstaan en er wordt gewezen op de registratie via de tool MISI. Er wordt ook voorzien in een mededeling van gegevens aan de politievakbonden in het kader van het Hoog Overlegcomité voor de politiediensten. 

De minister kwam onlangs naar buiten met ambitieuze plannen om het politielandschap en het politieonderwijs te hervormen. Plannen die wij als fractie ondersteunen. Wij geloven dat ze noodzakelijk zijn om ook naar de toekomst toe kwalitatieve politiezorg te kunnen blijven garanderen. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.