In dialoog met politievakbonden

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Onze politiemensen zetten zich elke dag met gevaar voor eigen leven in voor de veiligheid van anderen. De taken van de politie zijn bovendien sinds het ontstaan van de Geïntegreerde Politie 20 jaar geleden enkel maar toegenomen en complexer geworden. Daartegenover stond een jarenlange stilstand in het loonstatuut. Een nieuw sectoraal akkoord, met een structurele loonsverhoging, drong zich wat onze fractie betreft dan ook op. Ik ben dan ook tevreden dat de minister van Binnenlandse Zaken erin is geslaagd met de twee grootste bonden een dergelijk akkoord te sluiten.

Die loonsverhoging komt er dus en wordt volledig doorgevoerd. Maar wel gefaseerd over drie jaar en dat pas vanaf 1 oktober van dit jaar in plaats van 1 januari. Onze fractie heeft al regelmatig herhaald dat ook wij dat liever anders hadden gezien, net zoals de minister van Binnenlandse Zaken. De regering heeft echter keuzes moeten maken binnen de budgettaire context van dat moment. Ook het onbegrip over het versneld uitdoven van de NAVAP begrijpen we. Net daarom hopen we dat er snel duidelijkheid komt over een regeling voor de pensioenen van de zware beroepen. Het kan niet zo zijn dat enkel aan de politie gevraagd wordt om langer te werken. Er moet sprake zijn van een harmonisatie met de andere statuten.

Geweld tegen de politiediensten blijft actueel. Eind vorig jaar publiceerde de minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe omzendbrief betreffende geweld tegen de politie. Er wordt voorzien in een definitie van wat onder geweld dient te worden verstaan en er wordt gewezen op de registratie via de tool MISI. Er wordt ook voorzien in een mededeling van gegevens aan de politievakbonden in het kader van het Hoog Overlegcomité voor de politiediensten. 

De minister kwam onlangs naar buiten met ambitieuze plannen om het politielandschap en het politieonderwijs te hervormen. Plannen die wij als fractie ondersteunen. Wij geloven dat ze noodzakelijk zijn om ook naar de toekomst toe kwalitatieve politiezorg te kunnen blijven garanderen. 

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.