Masterplan stationsomgeving

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Als stad vinden we het belangrijk om een toekomstvisie te hebben voor de ruimere omgeving van de stationsite. Vandaag wordt het station te vaak gezien als een eindpunt van de stad. Mensen passeren hier niet om elders heen te gaan, wie hier komt moet er ook daadwerkelijk zijn. We willen hier vanaf en willen de stationsomgeving aantrekkelijker maken voor passanten, mensen moeten er willen zijn. Het masterplan is het startpunt om deze doelstelling te kunnen realiseren.

Het masterplan dat voorligt is het resultaat van intensief overleg met de dienst ruimtelijke ordening als voortraject voor de verdere ontwikkeling van deze stationsomgeving. Dit werd meerdere keren afgetoetst bij de expertencommissie Unesco (ECU).  Deze studie moet een kwalitatieve omgevingsaanleg van het bovenste gedeelte van de parking garanderen en tevens als kader dienen voor de verdere invullingen van de resterende gronden.

Een belangrijk element in het masterplan is het ontwerp voor het ‘park’ boven de bestaande parking. Nu dient het bovendek van de parking enkel als parkeerruimte maar verder valt er weinig te beleven. We willen hier graag meer groen om de site aantrekkelijker te maken voor passanten. De groene zone kan bijvoorbeeld bestaan uit een stadsterras en een waterpartij met een centraal plein. Het is de bedoeling dat je van het stationsplein door deze groenzone kan wandelen tot de site van Infrabel. Op het bovendek zullen nog parkeerplaatsen zijn, maar deze zullen minder zichtbaar zijn door de groene zone. De parkeerplaatsen die verdwijnen op het bovendek worden gecompenseerd door een ondergrondse parking.

Het masterplan stelt ook maatregelen voor om het zichtbare parkeergebouw, dat je nu al kan zien vanaf de R30 en de Brugse Vesten, weg te werken. Op de rand van het parkeergebouw, aan de Chantrellstraat, kan nieuwe bebouwing worden voorzien. Deze bebouwing zal zorgen voor de afwerking van het nu open parkeergebouw maar zal ook het  park opladen met functies en zorgen voor een levendige omgeving. De bebouwing kan als invulling wonen hebben maar evengoed handel, horeca, kantoren,… Er zijn verschillende mogelijkheden. Om de verminderde parkeerplaatsen op het bovenwegdek te compenseren, wordt gedacht aan het bouwen van een ondergrondse parking. Op de vrije kavels tussen het parkeerdek en de site van Infrabel is nog mogelijkheid voor bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, erkende assistentiewoningen, kantoren maar ook een klimzaal. Door niet enkel woonfuncties te creëren maken we de site toegankelijker voor iedereen. Daarom zullen op langere termijn ook nog nieuwe met de omgeving gerealiseerd worden. Dit kan een brug of tunnel zijn als verbinding naar de binnenstad over of onder de R30, maar ook een veilige verbinding naar de studentencampus en de nieuwe VTI campus.

Om deze visie te realiseren zullen nog wat aanpassingen moeten gebeuren aan de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze plannen zullen het mogelijk maken om de ideeën uit het masterplan te realiseren. De visie van het masterplan sluit alvast zeer nauw aan bij de visie van de stad.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.