Nieuw muziekcentrum Cactus langs Bargeweg

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het College besliste op 18 mei 2020 over enkele wijzigingen in de eerder vergunde plannen  voor het bouwen van een nieuwe club en concertzaal ‘Cactus Club’ met bijhorende functies zoals kantoren en café. Daarnaast werd ook de omgevingsaanleg vergund.

In 2018 werd al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum ‘Cactus Club’ met bijhorende functies. Omwille van verschillende redenen moest nog een nieuwe omgevingsaanvraag worden aangevraagd. Zo werd in het verleden het milieuluik nog niet behandeld, en dat is noodzakelijk bij de exploitatie van een nieuwe concertzaal en café. Het milieuluik gaat o.a. over het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelinstallaties en het geluidsniveau.

Ten opzichte van het oorspronkelijke plan wilde Cactus ook een kleine herverdeling van de interne ruimten en wou men ander materiaal gebruiken voor de gevel van het gebouw ten opzicht van de oorspronkelijk vergunde toestand. In plaats van het gebouw op te trekken in een lichtgrijs architectonisch gestort beton wordt het buitenschrijnwerk nu voorzien van bardagepanelen in een goud/champagnekleur voor het bovenste deel van het gebouw, onderaan blijft het beton behouden.

Een belangrijk aspect binnen deze aanvraag is de omgevingsaanleg, deze werd immers uit de vorige vergunning gesloten. Met de huidige aanvraag werd wel in dialoog getreden met de stad om tot een gedragen omgevingsaanleg te komen.

In het kader van de komst van het nieuwe muziekcentrum werd beslist om De Bargeweg heraan te leggen met nieuwe riolering en een vernieuwing van de asfaltverharding. Om het extra fietsverkeer die de nieuwe concertzaal met zich mee zal brengen veilig te laten verlopen is ook een heraanleg van het fietspad tussen de R30 en het bestaande vrij liggende fietspad noodzakelijk. Het fietspad zal verbreed worden en er komt een verkeersplatform zodat auto’s moeten afremmen waar de voetgangers en fietsers de baan zullen moeten oversteken om tot bij het muziekcentrum te komen. Ik ben blij dat we eindelijk naar een volgende fase kunnen met het nieuwe muziekcentrum.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.