Nieuw muziekcentrum Cactus langs Bargeweg

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het College besliste op 18 mei 2020 over enkele wijzigingen in de eerder vergunde plannen  voor het bouwen van een nieuwe club en concertzaal ‘Cactus Club’ met bijhorende functies zoals kantoren en café. Daarnaast werd ook de omgevingsaanleg vergund.

In 2018 werd al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum ‘Cactus Club’ met bijhorende functies. Omwille van verschillende redenen moest nog een nieuwe omgevingsaanvraag worden aangevraagd. Zo werd in het verleden het milieuluik nog niet behandeld, en dat is noodzakelijk bij de exploitatie van een nieuwe concertzaal en café. Het milieuluik gaat o.a. over het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelinstallaties en het geluidsniveau.

Ten opzichte van het oorspronkelijke plan wilde Cactus ook een kleine herverdeling van de interne ruimten en wou men ander materiaal gebruiken voor de gevel van het gebouw ten opzicht van de oorspronkelijk vergunde toestand. In plaats van het gebouw op te trekken in een lichtgrijs architectonisch gestort beton wordt het buitenschrijnwerk nu voorzien van bardagepanelen in een goud/champagnekleur voor het bovenste deel van het gebouw, onderaan blijft het beton behouden.

Een belangrijk aspect binnen deze aanvraag is de omgevingsaanleg, deze werd immers uit de vorige vergunning gesloten. Met de huidige aanvraag werd wel in dialoog getreden met de stad om tot een gedragen omgevingsaanleg te komen.

In het kader van de komst van het nieuwe muziekcentrum werd beslist om De Bargeweg heraan te leggen met nieuwe riolering en een vernieuwing van de asfaltverharding. Om het extra fietsverkeer die de nieuwe concertzaal met zich mee zal brengen veilig te laten verlopen is ook een heraanleg van het fietspad tussen de R30 en het bestaande vrij liggende fietspad noodzakelijk. Het fietspad zal verbreed worden en er komt een verkeersplatform zodat auto’s moeten afremmen waar de voetgangers en fietsers de baan zullen moeten oversteken om tot bij het muziekcentrum te komen. Ik ben blij dat we eindelijk naar een volgende fase kunnen met het nieuwe muziekcentrum.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.