Plannen om oude vissershaven terug hip te maken

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Stad Brugge besliste om het bijzonder plan van aanleg (BPA) Vissershaven te herzien en daarom een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Het plangebied omvat de Oude Vissershaven en het westelijk deel van Zeebrugge Dorp. Een gebied van ongeveer 35 hectare groot.

Met dit project willen we  inzetten op de woon- en levenskwaliteit van de Zeebruggenaren en de aantrekkelijkheid van het Zeebrugge verhogen door stap voor stap meer ruimte te voorzien om te (be)leven. Deze ingrepen moeten de Visserswijk van Zeebrugge terug hip en modern maken.

Met dit Rup kan op de oude vismijnsite een kwalitatieve, nieuwe invulling komen met wonen, handel en een aantrekkelijke openbare ruimte rondom. Na de verhuis van de vismijnactiviteiten naar de achterhaven van Zeebrugge in de jaren negentig werd dit gebouw ingevuld met het themapark Seafront en enkele horeca-activiteiten waarvan de meeste ondertussen verdwenen zijn. Ook in de omgeving er rond werden heel wat initiatieven genomen voor de revitalisering van deze oude vissershaven. Dit alles heeft echter niet geleid tot de verhoopte revitalisering. Omdat het BPA hier enkel dagrecreatie toelaat, zijn de mogelijkheden voor een kwalitatieve ontwikkeling sterk beperkt. Daardoor worden met dit RUP de mogelijkheden verruimd zodat op deze plek een architecturale en kwalitatieve verbetering kan komen die een meerwaarde betekent voor de locatie zelf én voor haar omgeving.

Dit kan onder andere gerealiseerd worden door op het gelijkvloers van de nieuwbouwappartementen ruimtes vrij te houden waar diverse voorzieningen zich kunnen installeren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan lokale handelaars maar ook aan zorgvoorzieningen zoals een kapper, apotheek of zelfs wellness. We denken ook aan een overdekte versmarkt.

Rond het Prins Albertdok wordt een Waterfront voorzien. Met dit project wordt wonen aan het water uniek. De straat tussen de appartementen en het water wordt deels heringericht als publieke ruimte. Er komt een wandelcircuit, een kiosk,… De straat aan het water krijgt dus ook een recreatieve functie, het wordt meer dan enkel een plaats om te parkeren.”

Deze zaken moeten samen met Seafront Zeebrugge aantrekkelijker maken om te wonen en om er recreatief te verblijven. We zoeken hierin een gezond evenwicht tussen één- en meergezinswoningen, tussen bewoners en tweedeverblijvers, tussen wonen, ontspanning én handel.

Het ontwerp werd op 26 oktober 2020 voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over dit RUP. Tijdens dit onderzoek (nog tot 1 februari) liggen alle documenten ter inzage, ook online.

Daarna is het aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (‘GECORO’) om alle binnengekomen adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en hierover een gemotiveerd advies uit te brengen bij de gemeenteraad, die het RUP definitief vaststelt. Na deze definitieve vaststelling hebben de Vlaamse Regering en de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 30 dagen tijd om het RUP eventueel te schorsen. Daarna publiceren we het RUP in het Belgisch Staatsblad en treedt het 14 dagen later in werking.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.