Plannen om oude vissershaven terug hip te maken

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Stad Brugge besliste om het bijzonder plan van aanleg (BPA) Vissershaven te herzien en daarom een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Het plangebied omvat de Oude Vissershaven en het westelijk deel van Zeebrugge Dorp. Een gebied van ongeveer 35 hectare groot.

Met dit project willen we  inzetten op de woon- en levenskwaliteit van de Zeebruggenaren en de aantrekkelijkheid van het Zeebrugge verhogen door stap voor stap meer ruimte te voorzien om te (be)leven. Deze ingrepen moeten de Visserswijk van Zeebrugge terug hip en modern maken.

Met dit Rup kan op de oude vismijnsite een kwalitatieve, nieuwe invulling komen met wonen, handel en een aantrekkelijke openbare ruimte rondom. Na de verhuis van de vismijnactiviteiten naar de achterhaven van Zeebrugge in de jaren negentig werd dit gebouw ingevuld met het themapark Seafront en enkele horeca-activiteiten waarvan de meeste ondertussen verdwenen zijn. Ook in de omgeving er rond werden heel wat initiatieven genomen voor de revitalisering van deze oude vissershaven. Dit alles heeft echter niet geleid tot de verhoopte revitalisering. Omdat het BPA hier enkel dagrecreatie toelaat, zijn de mogelijkheden voor een kwalitatieve ontwikkeling sterk beperkt. Daardoor worden met dit RUP de mogelijkheden verruimd zodat op deze plek een architecturale en kwalitatieve verbetering kan komen die een meerwaarde betekent voor de locatie zelf én voor haar omgeving.

Dit kan onder andere gerealiseerd worden door op het gelijkvloers van de nieuwbouwappartementen ruimtes vrij te houden waar diverse voorzieningen zich kunnen installeren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan lokale handelaars maar ook aan zorgvoorzieningen zoals een kapper, apotheek of zelfs wellness. We denken ook aan een overdekte versmarkt.

Rond het Prins Albertdok wordt een Waterfront voorzien. Met dit project wordt wonen aan het water uniek. De straat tussen de appartementen en het water wordt deels heringericht als publieke ruimte. Er komt een wandelcircuit, een kiosk,… De straat aan het water krijgt dus ook een recreatieve functie, het wordt meer dan enkel een plaats om te parkeren.”

Deze zaken moeten samen met Seafront Zeebrugge aantrekkelijker maken om te wonen en om er recreatief te verblijven. We zoeken hierin een gezond evenwicht tussen één- en meergezinswoningen, tussen bewoners en tweedeverblijvers, tussen wonen, ontspanning én handel.

Het ontwerp werd op 26 oktober 2020 voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over dit RUP. Tijdens dit onderzoek (nog tot 1 februari) liggen alle documenten ter inzage, ook online.

Daarna is het aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (‘GECORO’) om alle binnengekomen adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en hierover een gemotiveerd advies uit te brengen bij de gemeenteraad, die het RUP definitief vaststelt. Na deze definitieve vaststelling hebben de Vlaamse Regering en de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 30 dagen tijd om het RUP eventueel te schorsen. Daarna publiceren we het RUP in het Belgisch Staatsblad en treedt het 14 dagen later in werking.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.