Renovatie zwembad Jan Guilini

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Zwembad Jan Guilini is letterlijk en figuurlijk een monument in Brugge. Niet alleen is het een toonbeeld van interbellum architectuur en in die zin erkend als beschermd monument, het is ook het zwembad waar tienduizenden Bruggelingen, tot op de dag van vandaag, leerden zwemmen. Ik kan dan ook met plezier meedelen dat de stad prioritair werk maakt van het restauratiedossier om het zwembad terug de uitstraling te geven die het vroeger had. 

Met de restauratie zullen niet alleen de bouwkundige pijnpunten weggewerkt worden, het zwembad zal ook uitgerust worden met betere technieken en meer faciliteiten voor de zwemmers (oa. meer groepskleedkamers). We zullen ook uitgebreid aandacht besteden aan de toegankelijkheid van het bad, zo zal er onder meer een lift worden voorzien.

Het is al jaren bekend dat het zwembad (daterend uit 1930) nood heeft aan een grondige update. De stad liet studiebureau Ingenium een conditiestaatmeting uitvoeren. Parallel liep een audit, die uitgevoerd werd in opdracht van Farys.  Farys is immers sinds 1 juli 2019 de exploitant van het zwembad.

Drie grote pijnpunten kwamen hierbij aan het licht:

- een verouderde chemicaliënopslag

- inbreuken op de elektriciteitsinstallatie en vervangen van bestaande verlichting door led-verlichting

- een inefficiënte waterzuivering, die ook het waterverbruik de hoogte injaagt .

Gezien de start van de renovatie vermoedelijk nog enkele jaren op zich laat wachten, gaf de stad opdracht aan Farys om eerst deze pijnpunten op korte termijn aan te pakken. Op die manier kunnen de duizenden zwemmers, tot aan de renovatie, nog altijd op een veilige manier zwemmen. De geraamde kostprijs van de werken bedraagt 195 000 euro. Belangrijk is daarbij dat circa 80% van het materiaal kan gerecupereerd worden bij de latere renovatie. Voor deze werken hoeft het bad niet gesloten te worden.

Deze werken leiden oa tot:

  • een veiliger en betrouwbaarder zwembad
  • minder elektriciteitsverbruik (besparing van 2500 euro/jaar) en een waterbesparing van 15 000 euro per jaar door een betere filterinstallatie
  • helderder water en verhoogd zwemmerscomfort.

Tot aan de renovatie zullen de zwemmers dus nog altijd in goede (en zelfs betere) omstandigheden kunnen zwemmen. De renovatie van een beschermd monument is niet evident en kent een uitgebreid voortraject, waar de architect Rudi Mertens zeker meer over kan vertellen. De architect maakte ondertussen een drietal voorontwerpen op die nu verder uitgewerkt zullen worden.

De drie voorontwerpen gaan uit van de sterktes van het zwembad als zwembad voor baantjes-, school- en clubzwemmen, maar verschillen op een aantal punten. Een ontwerp voorziet in een uitgebreide wellness in de achterliggend gebied van het zwembad. Hiermee wint het zwembad aan aantrekkingskracht. Een tweede ontwerp verlegt de inkom naar de achterzijde met daarbij een soort parkfunctie en een derde ontwerp houdt het vooral op het optimaliseren van de bestaande functies. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft ondertussen beslist dat er een wellness zal aangelegd worden.

De drie ontwerpen worden nu verfijnd door de architect, zodat we in een volgende fase kunnen beslissen over de weerhouden piste. Voor de restauratie is ook een erfgoedpremie mogelijk, de procedure hiervoor kan echter enkele jaren duren. We hopen met de restauratie over een drietal jaar te kunnen starten, maar in afwachting kunnen de clubs, scholen en Bruggelingen nog altijd op een kwalitatieve manier zwemmen in hun geliefde Guilini.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.