wetsvoorstel bestuurlijke aanhouding bij openbare dronkenschap goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Mijn wetsvoorstel werd goedgekeurd om bij een veiligheidsopsluiting omwille van openbaar dronkenschap alle procedures van een bestuurlijke aanhouding te volgen. Dat omvat onder meer het recht om een vertrouwenspersoon te mogen raadplegen, recht op medische bijstand, en eventueel een maaltijd.

De aanpassing aan de wet voorziet dat bij een aanhouding omwille van openbaar dronkenschap dezelfde voorwaarden van tel zijn als bij een bestuurlijke aanhouding. Een bestuurlijke aanhouding wordt geregeld door de wet op het politieambt en biedt veel meer garanties voor de aangehoudene.

Zo dient elke ‘bestuurlijk aangehouden persoon’…

  • in kennis te worden gesteld van de vrijheidsberoving,
  • de redenen van de vrijheidsberoving,
  • de maximale duur ervan,
  • de materiële procedure van de opsluiting
  • en de mogelijkheid tot het nemen van dwangmaatregelen.

Een bestuurlijk aangehouden persoon mag tevens vragen dat…

  • er een vertrouwenspersoon verwittigd wordt,
  • heeft recht op medische bijstand,
  • heeft voor de duur van zijn vrijheidsberoving recht op voldoende drinkwater, gebruik van het sanitair en afhankelijk van het tijdstip ook recht op een maaltijd.
  • Een bestuurlijke aanhouding dient ook steeds verricht en geregistreerd te worden door een officier van bestuurlijke politie.

Tot op vandaag werd een aanhouding omwille van openbaar dronkenschap enkel geregeld volgens ‘de wet betreffende de beteugeling van de openbare dronkenschap’, die sui generis tot stand kwam in 1939 en enkel stelt dat ‘een persoon die in een openbare plaats in staat van dronkenschap gevonden wordt en die wanorde, schandaal, of gevaar veroorzaakt, ten minste twee uur en ten hoogste twaalf uur opgesloten kan worden’. Met mijn wetsvoorstel vervalt die minimale duur, maar wordt de maximale duur behouden. Het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, vraagt al sinds 2014 om de aanpassing naar een bestuurlijke aanhouding.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.