wetsvoorstel bestuurlijke aanhouding bij openbare dronkenschap goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Mijn wetsvoorstel werd goedgekeurd om bij een veiligheidsopsluiting omwille van openbaar dronkenschap alle procedures van een bestuurlijke aanhouding te volgen. Dat omvat onder meer het recht om een vertrouwenspersoon te mogen raadplegen, recht op medische bijstand, en eventueel een maaltijd.

De aanpassing aan de wet voorziet dat bij een aanhouding omwille van openbaar dronkenschap dezelfde voorwaarden van tel zijn als bij een bestuurlijke aanhouding. Een bestuurlijke aanhouding wordt geregeld door de wet op het politieambt en biedt veel meer garanties voor de aangehoudene.

Zo dient elke ‘bestuurlijk aangehouden persoon’…

  • in kennis te worden gesteld van de vrijheidsberoving,
  • de redenen van de vrijheidsberoving,
  • de maximale duur ervan,
  • de materiële procedure van de opsluiting
  • en de mogelijkheid tot het nemen van dwangmaatregelen.

Een bestuurlijk aangehouden persoon mag tevens vragen dat…

  • er een vertrouwenspersoon verwittigd wordt,
  • heeft recht op medische bijstand,
  • heeft voor de duur van zijn vrijheidsberoving recht op voldoende drinkwater, gebruik van het sanitair en afhankelijk van het tijdstip ook recht op een maaltijd.
  • Een bestuurlijke aanhouding dient ook steeds verricht en geregistreerd te worden door een officier van bestuurlijke politie.

Tot op vandaag werd een aanhouding omwille van openbaar dronkenschap enkel geregeld volgens ‘de wet betreffende de beteugeling van de openbare dronkenschap’, die sui generis tot stand kwam in 1939 en enkel stelt dat ‘een persoon die in een openbare plaats in staat van dronkenschap gevonden wordt en die wanorde, schandaal, of gevaar veroorzaakt, ten minste twee uur en ten hoogste twaalf uur opgesloten kan worden’. Met mijn wetsvoorstel vervalt die minimale duur, maar wordt de maximale duur behouden. Het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, vraagt al sinds 2014 om de aanpassing naar een bestuurlijke aanhouding.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.