Wetsvoorstel nationaal toegangsverbod tot recreatiedomeinen voor amokmakers

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Mijn wetsvoorstel is gespiegeld aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vandaag kan een plaatsverbod reeds opgelegd worden door burgemeesters voor bepaalde delen van hun stad of gemeente en dus ook voor een recreatiedomein op hun grondgebied. Zo’n plaatsverbod kan echter niet leiden tot een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen. Wie dus rel schopt in het ene domein en daar een plaatsverbod krijgt, gaat de dag erna gewoon naar een ander.

Met mijn nieuw wetsvoorstel voorzie ik in een veiligheidswet voor recreatiedomeinen. Er wordt een soortgelijk systeem geïnstalleerd als vandaag al geldt voor voetbalstadions. Er wordt dus voorzien in een definitie van wat ‘recreatiedomeinen’ precies zijn en elk domein wordt verplicht om te voorzien in een ‘huishoudelijk reglement’. Er wordt  in de wet een lijst met gedragingen voorzien die gesanctioneerd kunnen worden (zoals verbaal geweld, onrechtmatig betreden van het domein, gooien of schieten met voorwerpen zonder reden of aanzetten tot slagen en verwondingen) mét bijhorende sancties. Er zijn twee sancties mogelijk: geldboetes of toegangsverboden (of een combinatie van beide). Het toegangsverbod wordt met dit voorstel voortaan nationaal opgelegd. Hiervoor wordt ook voorzien in een informatiestroom over het hele grondgebied vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Omdat bij incidenten in recreatiedomeinen vaak minderjarigen betrokken zijn, wordt voorzien in een toepassing van de wet op minderjarigen vanaf 14 jaar.

De zomer komt er aan en de afgelopen jaren betekende dat ook telkens nieuws over relschoppers in de recreatiedomeinen. De geldende maatregelen zoals toegangsverboden per recreatiedomein volstonden duidelijk niet en zorgden er enkel voor dat de problematiek zich verplaatste. Om hieraan een einde te maken wordt het voortaan mogelijk een nationaal toegangsverbod op te leggen, zoals dat vandaag ook al kan in voetbalstadions.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.