Wijkpark Ten Boomgaard

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Tussen het Dolfinarium Boudewijnpark en de Dorpsstraat komt een nieuw wijkpark: ‘Ten Boomgaard’. “Het wijkpark met een oppervlakte van 21.500 m² wordt een voorbeeldproject waarbij natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand gaan. Met de stedelijke basisschool Sint-Michiels, het woonzorgcentrum Ten Boomgaard en private woningen in de buurt ontstaat er een belevingspark voor jong en oud.

Het voorontwerp van het wijkpark Ten Boomgaard kwam voort uit de principes van de bredere studie Kerkebeekpad. Eerder bleek dat de zone ter hoogte van Ten Boomgaard en Ter Beke de uitgelezen locatie zou zijn om de Kerkebeek op korte termijn open te leggen. De zone biedt namelijk de mogelijkheid om te functioneren als een groen belevingspark voor de buurt.

 Ontwerp

Het ontwerp vertrekt vanuit het zichtbaar maken van de Kerkebeek ter hoogte van de site Ten Boomgaard. Hiermee creëren we een open en zichtbare Kerkebeekvallei waar waterbeleving centraal staat. We zorgen ook voor een slimme waterbuffer.

Wijkpark

Het nieuwe wijkpark in Sint-Michiels moet een park worden waar de Bruggelingen elkaar kunnen ontmoeten. Een park is er voor elke gebruiker. 

Ter hoogte van de school ligt een bestaand speelplein dat tijdens de werkzaamheden opgewaardeerd wordt als onderdeel van het park. Met slechts kleine ingrepen gaan we de kinderen prikkelen om het park te ontdekken. Zo komen er een paar houten wipjes voor de kleinsten, een touwenparcours op de helling en een klimladder, kortweg natuurlijke spelelementen die de kinderen uren spelplezier bieden, een plaats voor jong en oud.

Wandelen rondom het park

Voor de wandelaars wordt een gescheiden parkpad voorzien dat rond het nieuwe park tot langs de gevel van het WZC loopt. “Het pad zal vooral gebruikt worden door de mensen uit de directe omgeving, ook door rolstoelgebruikers, senioren en kinderen, daarom zorgen we dat het pad voldoende toegankelijk is.

 Drie architecturale bruggen

In het ontwerp voor het nieuwe wijkpark werden drie nieuwe bruggen uitgewerkt. De brugjes worden architecturaal uitgewerkt zodat ze opgaan in het landschap. We plaatsen ze ter hoogte van de school (wandelbrug), WZC Ten Boomgaard (fietsbrug) en ter hoogte van de aansluiting van Ter Beke met Ten Boomgaard ( verkeersbrug). Op de verkeersbrug zal er voldoende plaats zijn voor voetgangers. Er zal ook eenrichtingsverkeer gelden, hierdoor blijft er voldoende ruimte om voetgangers de nodige plaats te geven.

Groenvoorzieningen

In totaal worden 72 nieuwe bomen aangeplant (sierkersen, eiken, populieren…). Aan de beek voorzien we waterminnende planten zoals de iris, onder de bomen komt er een bloementapijt dat onderhoudsvriendelijk is. Het groene karakter maakt het park mooier en duurzamer.

Verkeersveiligheid

In de omgeving van het park ligt de stedelijke basisschool Sint-Michiels. De verkeersveiligheid in de omgeving wordt verfijnd. Door een fietsstraat in te richten en de bestaande parkeerplaatsen te verhuizen naar verderop in de straat wordt de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt. Het schoolplein krijgt een groene look door de aanplanting van extra bomen. Door het nieuwe vervoersplan verdwijnt de bushalte Ten Boomgaard. De ruimte die vrijkomt wordt onthard.

 Verlichting

Tijdens de parkaanleg wordt ook de openbare verlichting uitgewerkt. We gaan voor een volledige verledding. Met voldoende openbare verlichting versterken we de sociale controle en de veiligheid.

Opwaardering

De Stad heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het project Kerkebeek ingediend bij het Departement Omgeving en zal ook zelf advies moeten verlenen. Het project Kerkebeek voorziet een opwaardering van het bestaande park door de Kerkebeek terug in open bedding te brengen volgens zijn historisch uitzicht, dit gekoppeld aan een verdere ontharding van het gebied en aanpassingen aan de riolering. Dit zal in de eerste plaats de algemene waterhuishouding van de omgeving ten goede komen. Daarnaast zal de inrichting van het park zo worden voorzien dat het recreatief gebruik van het gebied zal gestimuleerd worden, door ondermeer de aanleg van een fietsbrug, spelelementen, een petanqueveld en zitelementen. Het RUP Koning Albert I-laan heeft dit alles juridisch mogelijk gemaakt om rond Ten Boomgaard de Kerkebeek terug open te maken, en was in feite katalysator in het project. 

Timing en kostprijs

Als alles volgens plan verloopt gaan de werken dit najaar van start. Tegen oktober volgend jaar zouden de werken afgerond moeten zijn. De totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt circa 3.000.000 euro waarvan ongeveer 1.000.000 euro ten laste van Stad Brugge. De Stad kan rekenen op Europese subsidies binnen het Nature Smart Cities (NSC) project.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.