500.000m² gebouwen van federale overheid staan leeg

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Met heel wat van de gebouwen die de federale overheid bezit of huurt, gebeurt helemaal niets. Maar liefst 100.000 vierkante meter van de gebouwen die de staat huurt, staat leeg. Daarenboven staat nog eens 400.000 m² van de gebouwen in staatseigendom leeg. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij staatssecretaris Mathieu Michel, bevoegd voor Regie der Gebouwen. Dat zijn 71 voetbalvelden. 

In eigendom

Van de 400.000 m² van de gebouwen waarvan de overheid eigenaar is, bevindt het grootste probleem zich in Namen, met maar liefst 14,8% leegstand ten opzichte van de totale oppervlakte. In Namen staat zo’n 20.000 m² leeg. Bijvoorbeeld het administratieve centrum van Dinant, waar slechts 80 van 5.500 m² in gebruik is. Maar ook het politiebureel in Jemeppe-sur-Sambre staat leeg, 2.126 m² onbenutte vierkante meter. Ook in het Rijksarchief te Namen staat voorlopig nog 3.231 m² leeg.

In Brussel gaat het om 13%, Luxemburg volgt met 11,7%. Het gaat daarbij om gebouwen van diverse aard: kantoorgebouwen, loodsen, het oud vredegerecht, maar ook een rijkswachtkazerne.

Gehuurde gebouwen

Wat de gehuurde gebouwen betreft, ligt het grootste aandeel in Brussel. Maar liefst 70.000 van de 100.000 m² leegstand bevindt zich in Brussel. Grootste boosdoener is het Eurostation. Van de totale oppervlakte van 130.090 staat daar maar liefst 41.050 m² leeg.  Nochtans werden recent nog diverse instellingen verhuist naar het Eurostation. Onder meer Unia, het Steunpunt Armoedebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zijn gehuisvest in het Eurostation.

Dat de federale regering gebouwen huurt is noodzakelijk om haar diensten te huisvesten, alleen stellen we vast dat dit niet efficiënt gebeurt. Het gaat om een enorm onbenut potentieel. Het zijn ruimtes die niet gebruikt worden, en daardoor geld kosten in plaats van opbrengen. Met een ontsporende begroting is dergelijke inefficiëntie ontoelaatbaar.

"Ik roep de staatssecretaris op om de bezettingsgraad in de gebouwen van de overheid dringend te verhogen. Desnoods door onderverhuring. Of anders moeten de huurcontracten stopgezet worden of verkocht.”

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.