Aandacht voor jongeren en vereenzaaming tijdens coronacrisis

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Tijdens een plenaire vraag aan de minister van volksgezondheid en aan de minister van binnenlandse zaken, vroeg ik om extra hulp voor onze zorgverleners. Deze zorgverleners verdienen ons onvoorwaardelijk respect. Onvermoeibaar zetten zij zich dag na dag in, in vaak bijzonder zware, slopende omstandigheden. Dit respect kunnen we in de eerste plaats betuigen door hun last niet nóg zwaarder te maken.

Daarom moeten de regels consequent nageleefd worden. Wie het nalaat zich aan deze regels te houden, moet beboet worden. Onze politiemensen moeten in veilige omstandigheden mensen kunnen aanspreken en beboeten die de regels overtreden. De tijd van waarschuwingen is voorbij! Daarom vroeg ik ook naar maatregelen om die regels te handhaven. 

Ik riep ook op tot duidelijkheid vanuit de politiek. Het maakt niet uit wie de maatrgelen neemt, maar ze moeten duidelijk zijn voor de mensen.

Ik vroeg om in het overlegcomité morgen ook te denken aan die duizenden jongeren. Voor hen duurt een maand een eeuwigheid. Velen kampen met psychisch leed en vereenzaming. Dat geldt trouwens ook voor volwassenen. We moeten opletten voor vereenzaming.
Ik stelde ook voor om de coronabarometer toch al publiek te maken. De barometer maakt ons doel in de strijd duidelijk en toont ook de ernst van de situatie. Dat kan bijdragen tot een consequente naleving van de regels. Het kan ons helpen om deze strijd samen eendrachtig te voeren! 
 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.