Aantal Buurtinformatienetwerken stagneert

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het aantal buurtinformatie netwerken (BIN’s) in Vlaanderen stagneert. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

In buurtinformatienetwerken bundelen politie, buurtbewoners en lokale overheden de krachten om de strijd aan te gaan tegen overlast en criminaliteit binnen hun buurt. De belangrijkste doelen zijn goede informatie-uitwisseling en preventie. Burgers contacteren de politie als ze iets verdacht opmerken, maar de politie kan ook aan de burgers vragen alert te zijn voor bepaalde personen of voertuigen. Vanuit Binnenlandse Zaken wordt deze zogenaamde ‘co-productie van de veiligheid’ al enkele jaren aangemoedigd. In de beleidsnota van minister Verlinden wordt bekeken hoe een verruiming van deze vorm van burgerwaakzaamheid mogelijk is na positieve resultaten van een grootschalige onderzoek naar BIN’s in België.

 Daling aantal BIN’s

Waar er tussen 2020 en 2021 nog een toename was van 945 naar 986 BIN’s in Vlaanderen, wijzen voorlopige cijfers erop dat er in 2022 tot nog toe netto slechts één extra BIN werd opgezet. Dat is bijzonder jammer. BIN’s zijn niet alleen een bijzonder nuttig en succesvol instrument in de strijd tegen bijvoorbeeld woninginbraken, ze versterken ook de sociale cohesie in een wijk. Door burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen buurt zorgen we ervoor dat men een beetje let op elkaar en dat het veiligheidsgevoel in de buurt vergroot. Ik wil dan ook ook een oproep doen aan de lokale besturen en politiezones om het opzetten van nieuwe BIN’s verder actief te promoten en te faciliteren.

Cijfers

Uit de cijfers blijkt dat de provincie Antwerpen absolute koploper is, met 527 BIN’s. Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant volgen met ruime afstand op plaatsen twee en drie met respectievelijk 281 en 102 BIN’s. West-Vlaanderen en Limburg bungelen achteraan het peloton met 49 en 28 BIN’s.

Deze cijfers bevatten niet de zogenaamde BIN-Z’s. Dat zijn BIN’s specifiek voor zelfstandige ondernemers. Van dit soort BIN’s waren er in 2020 154, in 2020 155 en in 2022 161

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.