Aantal Buurtinformatienetwerken stagneert

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het aantal buurtinformatie netwerken (BIN’s) in Vlaanderen stagneert. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

In buurtinformatienetwerken bundelen politie, buurtbewoners en lokale overheden de krachten om de strijd aan te gaan tegen overlast en criminaliteit binnen hun buurt. De belangrijkste doelen zijn goede informatie-uitwisseling en preventie. Burgers contacteren de politie als ze iets verdacht opmerken, maar de politie kan ook aan de burgers vragen alert te zijn voor bepaalde personen of voertuigen. Vanuit Binnenlandse Zaken wordt deze zogenaamde ‘co-productie van de veiligheid’ al enkele jaren aangemoedigd. In de beleidsnota van minister Verlinden wordt bekeken hoe een verruiming van deze vorm van burgerwaakzaamheid mogelijk is na positieve resultaten van een grootschalige onderzoek naar BIN’s in België.

 Daling aantal BIN’s

Waar er tussen 2020 en 2021 nog een toename was van 945 naar 986 BIN’s in Vlaanderen, wijzen voorlopige cijfers erop dat er in 2022 tot nog toe netto slechts één extra BIN werd opgezet. Dat is bijzonder jammer. BIN’s zijn niet alleen een bijzonder nuttig en succesvol instrument in de strijd tegen bijvoorbeeld woninginbraken, ze versterken ook de sociale cohesie in een wijk. Door burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen buurt zorgen we ervoor dat men een beetje let op elkaar en dat het veiligheidsgevoel in de buurt vergroot. Ik wil dan ook ook een oproep doen aan de lokale besturen en politiezones om het opzetten van nieuwe BIN’s verder actief te promoten en te faciliteren.

Cijfers

Uit de cijfers blijkt dat de provincie Antwerpen absolute koploper is, met 527 BIN’s. Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant volgen met ruime afstand op plaatsen twee en drie met respectievelijk 281 en 102 BIN’s. West-Vlaanderen en Limburg bungelen achteraan het peloton met 49 en 28 BIN’s.

Deze cijfers bevatten niet de zogenaamde BIN-Z’s. Dat zijn BIN’s specifiek voor zelfstandige ondernemers. Van dit soort BIN’s waren er in 2020 154, in 2020 155 en in 2022 161

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.