Amper hoogopgeleide sollicitanten bij politie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Slechts 1 op 5 kandidaat-inspecteurs bij de politie beschikt over een diploma hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Dit toont aan dat we extra moeten inzetten op het aantrekken van hoger opgeleide profielen bij de politie. Niet alleen omdat de taken van de politie complexer worden, maar ook omdat de politie in voldoende mate een weerspiegeling van de maatschappij moet zijn.

In 2021 beschikte slechts 4% van de kandidaten voor de selectieproeven voor politie-inspecteur over een masterdiploma. 15% van hen beschikte over een bachelorsdiploma. De grootste groep (43%) van de kandidaat-inspecteurs had een diploma TSO. 24% had een BSO-achtergrond. Uit een vergelijking met de cijfers van 2017 tot 2020 blijkt dat deze aantallen de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven zijn. 

Iedereen moet kunnen kandideren voor een positie als inspecteur van politie, ongeacht zijn of haar diplomaniveau. Op het terrein tonen al die inspecteurs immers elke dag het beste van zichzelf en werken ze goed samen. Ze moeten trouwens ook dezelfde opleiding volgen en aan dezelfde standaarden voldoen. Maar wat mij betreft moet de politie ook een zekere weerspiegeling van de maatschappij zijn. Bovendien wordt het politiewerk steeds complexer. Daarom is het belangrijk dat de politie tevens hoger opgeleide profielen aantrekt, ook voor het basiskader. Uit deze cijfers blijkt dat dit vandaag nog te weinig het geval is. Daarom moeten we mensen met een bachelor- of masterdiploma beter wijzen op de doorstoommogelijkheden binnen de politieorganisatie. Zo wordt het aantrekkelijker om de stap richting een carrière bij de politie te zetten.”

Uit haar antwoord blijkt dat minister Verlinden mijn zorgen deelt. Ze deed dan ook enkele suggesties voor aanpassingen. Zo zou aan inspecteurs van politie met een diploma hoger dan niveau C (bachelor of master) de mogelijkheid geboden kunnen worden om sneller deel te nemen aan het promotie examen. De drie bachelor jaren zouden kunnen worden meegeteld in de 6 jaar anciënniteit die vereist is om aan een dergelijk examen te kunnen deelnemen. Een andere optie is dat het middenkader van de politie rechtstreeks wordt opengesteld voor externe kandidaten met een diploma niveau B. Tot nog toe is het middenkader, afgezien van gespecialiseerde functies, enkel toegankelijk via sociale promotie binnen de politie.

Er liggen concrete voorstellen op tafel. Ik roep de minister dan ook op om werk te maken van de uitwerking hiervan. Dit is cruciaal voor de uitbouw van de sterke politieorganisatie van de toekomst. Daarnaast kijk ik ook uit naar de langetermijnvisie op het politieonderwijs die uitgewerkt wordt onder de koepel van de Staten-Generaal voor de politie. Op de lange termijn moet ons politieonderwijs evolueren naar een structuur die gebaseerd is op die van het reguliere hoger onderwijs, met een bachelor-master structuur voor de basisopleiding en de voortgezette opleidingen. Dit is reeds langer het geval in de ons omringende landen.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.