Amper hoogopgeleide sollicitanten bij politie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Slechts 1 op 5 kandidaat-inspecteurs bij de politie beschikt over een diploma hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Dit toont aan dat we extra moeten inzetten op het aantrekken van hoger opgeleide profielen bij de politie. Niet alleen omdat de taken van de politie complexer worden, maar ook omdat de politie in voldoende mate een weerspiegeling van de maatschappij moet zijn.

In 2021 beschikte slechts 4% van de kandidaten voor de selectieproeven voor politie-inspecteur over een masterdiploma. 15% van hen beschikte over een bachelorsdiploma. De grootste groep (43%) van de kandidaat-inspecteurs had een diploma TSO. 24% had een BSO-achtergrond. Uit een vergelijking met de cijfers van 2017 tot 2020 blijkt dat deze aantallen de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven zijn. 

Iedereen moet kunnen kandideren voor een positie als inspecteur van politie, ongeacht zijn of haar diplomaniveau. Op het terrein tonen al die inspecteurs immers elke dag het beste van zichzelf en werken ze goed samen. Ze moeten trouwens ook dezelfde opleiding volgen en aan dezelfde standaarden voldoen. Maar wat mij betreft moet de politie ook een zekere weerspiegeling van de maatschappij zijn. Bovendien wordt het politiewerk steeds complexer. Daarom is het belangrijk dat de politie tevens hoger opgeleide profielen aantrekt, ook voor het basiskader. Uit deze cijfers blijkt dat dit vandaag nog te weinig het geval is. Daarom moeten we mensen met een bachelor- of masterdiploma beter wijzen op de doorstoommogelijkheden binnen de politieorganisatie. Zo wordt het aantrekkelijker om de stap richting een carrière bij de politie te zetten.”

Uit haar antwoord blijkt dat minister Verlinden mijn zorgen deelt. Ze deed dan ook enkele suggesties voor aanpassingen. Zo zou aan inspecteurs van politie met een diploma hoger dan niveau C (bachelor of master) de mogelijkheid geboden kunnen worden om sneller deel te nemen aan het promotie examen. De drie bachelor jaren zouden kunnen worden meegeteld in de 6 jaar anciënniteit die vereist is om aan een dergelijk examen te kunnen deelnemen. Een andere optie is dat het middenkader van de politie rechtstreeks wordt opengesteld voor externe kandidaten met een diploma niveau B. Tot nog toe is het middenkader, afgezien van gespecialiseerde functies, enkel toegankelijk via sociale promotie binnen de politie.

Er liggen concrete voorstellen op tafel. Ik roep de minister dan ook op om werk te maken van de uitwerking hiervan. Dit is cruciaal voor de uitbouw van de sterke politieorganisatie van de toekomst. Daarnaast kijk ik ook uit naar de langetermijnvisie op het politieonderwijs die uitgewerkt wordt onder de koepel van de Staten-Generaal voor de politie. Op de lange termijn moet ons politieonderwijs evolueren naar een structuur die gebaseerd is op die van het reguliere hoger onderwijs, met een bachelor-master structuur voor de basisopleiding en de voortgezette opleidingen. Dit is reeds langer het geval in de ons omringende landen.

Nieuws

Deze zomer terug zwemmen in de Brugse reien

Op 29 juni 2024 is de zwemzone aan de Coupure opnieuw open. Liefhebbers van openwaterzwemmen kunnen er terecht tot en met zondag 1 september voor een frisse duik in onze Brugse Reien. Een unieke belevenis! De zwemzone bevindt zich aan de Coupure, met ingang aan de Predikherenrei. Zwemmen kan elke dag van 13.00 tot 20.00 uur. Redders houden een oogje in het zeil. Zwemmen is er gratis.

 

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.