bespreking situatie in Afghanistan

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De toestand in Afghanistan is schrijnend. Europa heeft de morele plicht om opvang te bieden aan mensen die hulp nodig hebben. We hebben nu de kans om te tonen dat we lessen getrokken hebben uit de vluchtelingencrisis van 2015.

Ik verwees in de commissie naar drie verantwoordelijkheden die ik voor ons land zie de komende tijd. Allereerst is dat uiteraard het zo snel mogelijk evacueren van de Belgen en hun kerngezinnen en van alle de andere categorieën van personen waarvan we het er over eens zijn dat zij onze bescherming verdienen. Ten tweede is dat ons zo goed als mogelijk voorbereiden op de vluchtelingenstroom die de komende maanden en jaren ongetwijfeld opnieuw op gang zal komen. Europese samenwerking en solidariteit is daarbij cruciaal. Europa heeft nu de kans om te tonen dat het in staat is om lessen te trekken uit de vluchtelingencrisis van 2015. Ook samenwerking met de buurlanden van Afghanistan om zoveel mogelijk mensen op te kunnen vangen in de regio zal onontbeerlijk zijn. Als België moeten we ook op dit punt blijven aan de kar trekken en indien nodig voldoende middelen vrijmaken. En ten derde moeten we als België verder blijven wandelen op het reeds ingeslagen pad naar een streng, maar humaan asielbeleid. Zo creëren we draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming nodig hebben en staan we garant voor onze nationale veiligheid.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.