bespreking situatie in Afghanistan

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De toestand in Afghanistan is schrijnend. Europa heeft de morele plicht om opvang te bieden aan mensen die hulp nodig hebben. We hebben nu de kans om te tonen dat we lessen getrokken hebben uit de vluchtelingencrisis van 2015.

Ik verwees in de commissie naar drie verantwoordelijkheden die ik voor ons land zie de komende tijd. Allereerst is dat uiteraard het zo snel mogelijk evacueren van de Belgen en hun kerngezinnen en van alle de andere categorieën van personen waarvan we het er over eens zijn dat zij onze bescherming verdienen. Ten tweede is dat ons zo goed als mogelijk voorbereiden op de vluchtelingenstroom die de komende maanden en jaren ongetwijfeld opnieuw op gang zal komen. Europese samenwerking en solidariteit is daarbij cruciaal. Europa heeft nu de kans om te tonen dat het in staat is om lessen te trekken uit de vluchtelingencrisis van 2015. Ook samenwerking met de buurlanden van Afghanistan om zoveel mogelijk mensen op te kunnen vangen in de regio zal onontbeerlijk zijn. Als België moeten we ook op dit punt blijven aan de kar trekken en indien nodig voldoende middelen vrijmaken. En ten derde moeten we als België verder blijven wandelen op het reeds ingeslagen pad naar een streng, maar humaan asielbeleid. Zo creëren we draagvlak voor de opvang van mensen die onze bescherming nodig hebben en staan we garant voor onze nationale veiligheid.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.