Beter lokaal beleid uittekenen met behulp van ANPR-databanken

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende een wetsvoorstel in om lokale overheden toegang te geven tot gegevens geregistreerd door wegcamera’s. ANPR-camera’s kunnen automatisch nummerplaten herkennen en worden nu vooral gebruikt voor flitsacties in het verkeer. Vandaag mogen lokale besturen de gegevens van deze camera’s enkel gebruiken voor boetes en openbare veiligheid. Deze geanonimiseerde data moeten ook gebruikt kunnen worden voor hun mobiliteit-, milieu- en leefbaarheidsbeleid.

 “Overheden digitaliseren volop en baseren zich steeds meer op data om beleid uit te tekenen. Dit is een evolutie die we moeten ondersteunen. Voor ons is het dus belangrijk dat lokale en bovenlokale overheden toegang hebben tot de nuttige beschikbare data om onderbouwde beslissingen te maken. De ANPR-databanken bevatten immer zeer waardevolle data waarop steden en gemeenten hun mobiliteits- of milieubeleid kunnen steunen. Uiteraard moet dit steeds met respect voor de privacy gebeuren.”

ANPR-camera’s zijn een handig middel om criminaliteit of verkeersovertredingen te bestrijden. Zo bewezen zij al hun nut in snelheids- of parkeercontroles. Bij dergelijke controles registreren de camera’s heel wat waardevolle data, die in een ANPR-databank terechtkomt.

Op suggestie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw wil CD&V dat lokale besturen nu ruimere toegang krijgen tot deze databank. Vandaag kunnen ze de databank enkel raadplegen voor de toepassing van de strafwet of de openbare veiligheid.  

Gemeentebesturen zouden veel kunnen leren uit deze geanonimiseerde data. Ze kunnen een schat aan informatie bieden om pijnpunten in mobiliteit aan te pakken, verkeersdoorstroming te verbeteren en onze leefomgeving veiliger en gezonder te maken. De data kan bijvoorbeeld tonen welke straten als sluipweg genomen worden, waar teveel verkeersbelasting of luchtverontreiniging is, of waar de veiligheid van spelende kinderen in gevaar is. We gaan met CD&V voor veilige en groene buurten. Slim beleid gebaseerd op data kan ons enorm helpen om beleid dichtbij de burger te voeren.”

De beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken beloofde een verhoogde inzet op de samenwerking tussen alle actoren van de verkeersveiligheid, daar horen ook de lokale en bovenlokale besturen bij. Dit wetsvoorstel past perfect in dit voornemen. Burgemeesters hebben het best zicht op lokale problemen en zijn het best geplaatst om deze gericht aan te pakken.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.