Beter lokaal beleid uittekenen met behulp van ANPR-databanken

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende een wetsvoorstel in om lokale overheden toegang te geven tot gegevens geregistreerd door wegcamera’s. ANPR-camera’s kunnen automatisch nummerplaten herkennen en worden nu vooral gebruikt voor flitsacties in het verkeer. Vandaag mogen lokale besturen de gegevens van deze camera’s enkel gebruiken voor boetes en openbare veiligheid. Deze geanonimiseerde data moeten ook gebruikt kunnen worden voor hun mobiliteit-, milieu- en leefbaarheidsbeleid.

 “Overheden digitaliseren volop en baseren zich steeds meer op data om beleid uit te tekenen. Dit is een evolutie die we moeten ondersteunen. Voor ons is het dus belangrijk dat lokale en bovenlokale overheden toegang hebben tot de nuttige beschikbare data om onderbouwde beslissingen te maken. De ANPR-databanken bevatten immer zeer waardevolle data waarop steden en gemeenten hun mobiliteits- of milieubeleid kunnen steunen. Uiteraard moet dit steeds met respect voor de privacy gebeuren.”

ANPR-camera’s zijn een handig middel om criminaliteit of verkeersovertredingen te bestrijden. Zo bewezen zij al hun nut in snelheids- of parkeercontroles. Bij dergelijke controles registreren de camera’s heel wat waardevolle data, die in een ANPR-databank terechtkomt.

Op suggestie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw wil CD&V dat lokale besturen nu ruimere toegang krijgen tot deze databank. Vandaag kunnen ze de databank enkel raadplegen voor de toepassing van de strafwet of de openbare veiligheid.  

Gemeentebesturen zouden veel kunnen leren uit deze geanonimiseerde data. Ze kunnen een schat aan informatie bieden om pijnpunten in mobiliteit aan te pakken, verkeersdoorstroming te verbeteren en onze leefomgeving veiliger en gezonder te maken. De data kan bijvoorbeeld tonen welke straten als sluipweg genomen worden, waar teveel verkeersbelasting of luchtverontreiniging is, of waar de veiligheid van spelende kinderen in gevaar is. We gaan met CD&V voor veilige en groene buurten. Slim beleid gebaseerd op data kan ons enorm helpen om beleid dichtbij de burger te voeren.”

De beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken beloofde een verhoogde inzet op de samenwerking tussen alle actoren van de verkeersveiligheid, daar horen ook de lokale en bovenlokale besturen bij. Dit wetsvoorstel past perfect in dit voornemen. Burgemeesters hebben het best zicht op lokale problemen en zijn het best geplaatst om deze gericht aan te pakken.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.