cyberveiligheid - hacking FOD binnenlandse zaken

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Binnenlandse Zaken is de centrale schakel in de besturing en beveiliging van België. We strijden al een jaar tegen een onzichtbare vijand, het coronavirus. Nu blijkt dat er nog andere onzichtbare vijanden onze veiligheid bedreigen: professionele hackers, waarschijnlijk aangestuurd door buitenlandse mogendheden.

Dit is niet het eerste geval van grootschalige spionage. In 2013 werd het netwerk van Proximus gehackt door een vreemde mogendheid. De toenmalige premier zei toen deze spionage scherp te zullen veroordelen en gepast te reageren. Later bleek het te gaan over een hacking door de Britse geheime dienst, een veroordeling bleef uit.

De criminaliteit verlegt zich naar de digitale wereld, en het baart mij grote zorgen dat hackers binnen geraken in belangrijke en gevoelige diensten zoals Binnenlandse Zaken. Stel u voor dat de safe-houses vandaag bekend zouden zijn via hacking? Als de hackers blijven inbreken in de overheid, liggen straks ons medisch dossier, onze sociale rechten, onze nummerplaten, ons juridisch dossier enzo te grabbel.

Dat er op het eerste gezicht geen gegevens zouden gestolen zijn, dat vind ik zeer moeilijk te geloven. Want waarom zouden hackers twee jaar lang infiltreren, met risico om gevat te worden, als er geen nuttige informatie zou te vinden zijn?

Ik riep op om deze spionage klaar en duidelijk te veroordelen, te onderzoek en te bestraffen. Recent werd door de ministerraad de 'cybersecuritystrategie 2.0' goedgekeurd. Ik vroeg ook om dit zo snel mogelijk uit te rollen om tegen 2025 'een van de minst kwetsbare' landen voor cyberaanvallen te worden

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.