Eerste stap in behoud Assebroekse Meersen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Stad ontving een aanvraag voor de verkaveling van weilanden die gelegen zijn achter de woonpercelen langs de Sint-Trudostraat. De verkavelingsaanvraag voorziet 91 nieuwe woongelegenheden en de aanleg van een nieuwe weg die de verkaveling zal ontsluiten naar de Sint-Trudostraat. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen. Maar op mijn voorstel gaf het schepencollege op 11 mei al negatief advies op deze aanvraag.

Deze verkaveling zou in een groene zone komen.  We hebben met het stadsbestuur al altijd ernaar gestreefd om deze groene zone niet te ontwikkelen. Deze weilanden sluiten ook aan bij de Groene Gordel rond Brugge en maken er zelfs een belangrijk onderdeel van uit. Deze groenzone moet voor ons dan ook absoluut groen blijven.

Het college gaf dan ook negatief advies voor de aanleg van nieuwe wegen in dit gebied. De eerste stap in het behoud van de Assebroekse Meersen als groenzone is hiermee gezet, maar we zijn er nog niet. Het is nu aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen, ik hoop dat het advies van het schepencollege gevolgd wordt. Pas daarna kan het college beslissing over de verkavelingsaanvraag. Het logische gevolg zou dan een weigering zijn.

De Assebroekse Meersen is een waardevol natuurgebied.  Heel wat buurtbewoners komen er wandelen, fietsen en in de winter kan er zelfs geschaatst worden, zegt Demon. Ontspannen in de natuur dichtbij huis is voor veel mensen een must om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Ik blijf er dan ook verder voor ijveren om de Assebroekse Meersen als groenzone te behouden.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.