Eerste stap in behoud Assebroekse Meersen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

De Stad ontving een aanvraag voor de verkaveling van weilanden die gelegen zijn achter de woonpercelen langs de Sint-Trudostraat. De verkavelingsaanvraag voorziet 91 nieuwe woongelegenheden en de aanleg van een nieuwe weg die de verkaveling zal ontsluiten naar de Sint-Trudostraat. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen. Maar op mijn voorstel gaf het schepencollege op 11 mei al negatief advies op deze aanvraag.

Deze verkaveling zou in een groene zone komen.  We hebben met het stadsbestuur al altijd ernaar gestreefd om deze groene zone niet te ontwikkelen. Deze weilanden sluiten ook aan bij de Groene Gordel rond Brugge en maken er zelfs een belangrijk onderdeel van uit. Deze groenzone moet voor ons dan ook absoluut groen blijven.

Het college gaf dan ook negatief advies voor de aanleg van nieuwe wegen in dit gebied. De eerste stap in het behoud van de Assebroekse Meersen als groenzone is hiermee gezet, maar we zijn er nog niet. Het is nu aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen, ik hoop dat het advies van het schepencollege gevolgd wordt. Pas daarna kan het college beslissing over de verkavelingsaanvraag. Het logische gevolg zou dan een weigering zijn.

De Assebroekse Meersen is een waardevol natuurgebied.  Heel wat buurtbewoners komen er wandelen, fietsen en in de winter kan er zelfs geschaatst worden, zegt Demon. Ontspannen in de natuur dichtbij huis is voor veel mensen een must om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Ik blijf er dan ook verder voor ijveren om de Assebroekse Meersen als groenzone te behouden.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.