erkenning corona als beroepsziekte voor brandweer en politie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik dring aan bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om COVID-19 opnieuw als beroepsziekte te erkennen, voor zowel politie als brandweer. Deze erkenning liep af na de eerste golf. Ik wil dit verlengen en retroactief laten toepassen.

Het personeel van onze hulp- en veiligheidsdiensten wordt al anderhalf jaar bijna dagelijks blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s van het coronavirus. Tijdens de eerste golf werd corona voor Fedris  erkend als beroepsziekte. Nu houdt Fedris (en minister Vandenbroucke) al maanden de boot af. Door de niet-erkenning als beroepsziekte, moeten besmette brandweerlieden of politiemensen vaak al hun ziektedagen opnemen of vallen ze terug op hun ziekteverzekering. Zij ondervinden daardoor hoge medische facturen en inkomensverlies. De weigering om corona automatisch als beroepsziekte te erkennen is weinig respectvol en zelfs ondankbaar naar de mensen toe die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid.

Tijdens de eerste golf werd corona voor politie en brandweer automatisch erkend als beroepsziekte. Sinds december 2020 heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden meermaals vergeefs aangedrongen bij minister Vandenbroucke om deze regeling te verlengen. Ze werd daarin gesteund door de vakbonden en de hulpverleningszones. De bevoegde instantie Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) beoordeelde de automatische erkenning als beroepsziekte steeds negatief. De regering werkt aan een regeling om het coronavirus te erkennen in geval van een clusterbesmetting van minimaal vijf personen. Dit is een te nauwe toepassing. “n een combi of brandweerwagen zit de politie of brandweerlui tijdens bepaalde interventies slechts met twee personen, vier personen.

Tijdens interventies kunnen ze vaak ook niet de nodige afstand bewaren met slachtoffers of daders, bijvoorbeeld bij het bevrijden van iemand uit een gekneld voertuig, bij een reanimatie, bij een ondersteuning van een evacuatie voor de ambulanciers, bij een controle-actie waar veel volk samen is, …. “De zware werkomstandigheden van deze eerstelijns  hulpdiensten zijn niet gewijzigd na de eerste golf. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze erkenning is stopgezet in mei vorig jaar.

De niet-erkenning van corona als beroepsziekte heeft financiële gevolgen voor de leden van  de veiligheid- en hulpdiensten. De brandweerzones ontvangen steeds meer berichten van mensen die moeizamer herstellen van een corona-besmetting tijdens een interventie en als gevolg ernstige fysieke, mentale en financiële problemen door deze corona-besmetting.  Ik wil daarom de erkenning verlengen en retroactief laten toepassen. Politiemensen en brandweerlieden stonden er elke dag in het heetst van de crisis. Het kan niet dat zij de dupe worden van hun eigen inzet in een risicovolle job.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.