gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

Publicatiedatum

Auteur

Kim Lamote

Deel dit artikel

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.

Ik ben tevreden dat dit ontwerp ook aandacht besteed aan de veiligheid van onze brandweerlieden en de medewerkers van de civiele bescherming. Het wetsontwerp voorziet zeer duidelijk dat de camerabeelden ook gebruikt kunnen worden met een bewijskrachtig doel in het kader van geweldsincidenten tegen hun persoon. Enkele maanden geleden keurden we in dat kader ook al het wettelijk kader voor bodycamgebruik door de politie goed. Bodycams worden, op vraag van de GBA, uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van dit wetsontwerp. Zoals ik bij de bespreking van het ontwerp rond de politie al aangaf, is onze fractie echter wel overtuigd van de meerwaarde van de bodycam voor de diensten van de Civiele Veiligheid. De nieuwjaarsnacht heeft nogmaals verwerpelijke voorvallen van geweld tegen hun persoon met zich meegebracht. We moeten inzetten op alle mogelijke instrumenten, preventief en repressief, om dat naar de toekomst toe te voorkomen. Ik vroeg de minister naar een stand van zaken en welke initiatieven nog lopende zijn.

Daarnaast gaf ik ook mee dat in Nederland de hoofdconducteurs en servicemedewerkers van de spoorwegen zullen worden uitgerust met bodycams. Ik vroeg om dit ook hier verder te onderzoeken.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

Beweegbank in sportpark Gulden Kamer

Sporten en bewegen, hoeft niet altijd op topniveau of in een sporthal. Ze kunnen bescheiden en laagdrempelig starten, én dan vormt deze Beweegbank een uitstekende tool.