Hoorzitting vakbonden brandweer

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

In de commissie binnenlandse zaken vond een hoorzitting plaats over de toestand van de brandweer met de vakbonden. Ik uitte mijn appreciatie voor alle medewerkers van de hulpverleningszones. Zij staan klaar voor hun medeburgers op vaak hele moeilijke en uitdagende momenten, soms met gevaar voor eigen leven. Dat verdient niets anders dan respect en waardering.

Toch zien we jammer genoeg de cijfers omtrent geweld en agressie tegenover hulpverleners nog steeds stijgen. Dit is onaanvaardbaar. De regering neemt ter zake dan ook maatregelen. Zo wordt de strafmaat voor dergelijk geweld  opgetrokken. Deze problematiek blijven we dan ook opvolgen.

Ik heb  ook gezegd dat onze fractie  erop aandringt dat er vanuit Pensioenen snel duidelijkheid komt over een regeling voor de pensioenen van de zware beroepen. De brandweer moet daarin absoluut worden meegenomen. In de tussentijd benadrukken we eveneens dat wat cd&v betreft de voordelen en eindeloopbaanregimes die vandaag in de verschillende statuten voor de brandweer al bestaan behouden moeten blijven zoals ze zijn. Dat is ook de positie die onze partij in de regering inneemt.

Met betrekking tot de financiering van de hulpverleningszones mogen we niet uit het oog verliezen dat deze meerderheid gekozen heeft om te investeren. Tegen volgend jaar zullen we 143 miljoen euro in de zones geïnvesteerd hebben. Dit jaar hebben we de dotaties ook geïndexeerd ter waarde van 18 miljoen euro. Cd&v is vragende partij om die indexatie structureel te gaan verankeren.

Ik denk dat er veel bereidheid is om de dialoog over al deze onderwerpen verder te zetten. Er ligt hier een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor de zones en de vakbonden, maar ook de regering. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.