Hoorzitting vakbonden brandweer

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

In de commissie binnenlandse zaken vond een hoorzitting plaats over de toestand van de brandweer met de vakbonden. Ik uitte mijn appreciatie voor alle medewerkers van de hulpverleningszones. Zij staan klaar voor hun medeburgers op vaak hele moeilijke en uitdagende momenten, soms met gevaar voor eigen leven. Dat verdient niets anders dan respect en waardering.

Toch zien we jammer genoeg de cijfers omtrent geweld en agressie tegenover hulpverleners nog steeds stijgen. Dit is onaanvaardbaar. De regering neemt ter zake dan ook maatregelen. Zo wordt de strafmaat voor dergelijk geweld  opgetrokken. Deze problematiek blijven we dan ook opvolgen.

Ik heb  ook gezegd dat onze fractie  erop aandringt dat er vanuit Pensioenen snel duidelijkheid komt over een regeling voor de pensioenen van de zware beroepen. De brandweer moet daarin absoluut worden meegenomen. In de tussentijd benadrukken we eveneens dat wat cd&v betreft de voordelen en eindeloopbaanregimes die vandaag in de verschillende statuten voor de brandweer al bestaan behouden moeten blijven zoals ze zijn. Dat is ook de positie die onze partij in de regering inneemt.

Met betrekking tot de financiering van de hulpverleningszones mogen we niet uit het oog verliezen dat deze meerderheid gekozen heeft om te investeren. Tegen volgend jaar zullen we 143 miljoen euro in de zones geïnvesteerd hebben. Dit jaar hebben we de dotaties ook geïndexeerd ter waarde van 18 miljoen euro. Cd&v is vragende partij om die indexatie structureel te gaan verankeren.

Ik denk dat er veel bereidheid is om de dialoog over al deze onderwerpen verder te zetten. Er ligt hier een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor de zones en de vakbonden, maar ook de regering. 

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.