Kliklijnen zijn een stap te ver

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Sinds enige tijd zijn er verschillende maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. CD&V staat hier 100% achter. Maar het idee om een kliklijn te installeren gaat voor ons te ver. In deze moeilijke tijden is de mensen tegen elkaar opzetten het laatste dat we nodig hebben!

We leven nu al een paar weken met zijn allen in quarantaine. Dit is voor niemand een gemakkelijke periode, maar we leven de maatregelen over het algemeen zeer goed na. Bewijs ervan zijn de zo goed als verlaten straten, snelwegen, treinen,… De Belgen blijven massaal in hun kot. Dat is ook onze plicht, in het belang van ieders welzijn!

Helaas zijn er altijd mensen, ook al zijn het er niet zoveel, die zich niets aantrekken van de huidige toestand. Om hen aan te spreken en indien nodig te verbaliseren kunnen we rekenen op onze politiediensten. Zij doen hun taak uitstekend in de ook voor hen moeilijke omstandigheden. Zij treden vandaag de dag krachtdadig op tegen mensen die de verschillende maatregelen overtreden. Zo worden samenscholingen verhinderd en worden zogenaamde lockdownfeestjes opgebroken. En dat is absoluut nodig! Mensen die zich niet aan richtlijnen houden brengen niet enkel zichzelf in gevaar maar ook de samenleving. Op zeer korte termijn zal een besluit van de regering ook mogelijk maken om sneller GAS-boetes voor overtreders te kunnen uitschrijven en zullen boetes ook onmiddellijk geïnd kunnen worden.

Toch moeten we in deze tijden oppassen dat we niet te ver gaan. En het installeren van kliklijnen, onder welke vorm dan ook, gaat voor CD&V te ver. Ten eerste zorgt het goede werk van de politie er al voor dat overtreders snel tot de orde geroepen worden. Ten tweede dreigen kliklijnen het wantrouwen tussen mensen te doen toenemen. In deze moeilijke tijden is dat het laatste wat we kunnen gebruiken. We hebben juist nood aan solidariteit tussen de mensen. En deze solidariteit is er. Daarnaast is dit ook buiten proportie om iedereen op te roepen naar een kliklijn te bellen voor dergelijke overtredingen. Het proportionaliteitsbeginsel kan hier zeker in vraag gesteld worden.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.