Maandelijks een incident met vuurwapen bij de federale politie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Wapens zijn gevaarlijk, dat is algemeen geweten. Ondanks de vele opleidingen bij de federale politie waren er in de periode van 2015-2018 achtenveertig gerapporteerde arbeidsongevallen met een dienstwapen bij de federale politie. Dit is maandelijks een incident met een vuurwapen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Bij de lichte letsels komt gehoorschade vaker voor, er zijn tevens meer zware letsels in vergelijking met vier jaar geleden. Volgens Demon moet de nadruk liggen op de opleidingen. Bovendien moet gekeken worden naar de feiten die zich in het verleden hebben voorgedaan, zo kan herhaling vermeden worden.

Vorig jaar waren er vijftien ongevallen met een dienstwapen bij de federale politie. In 2017 ging het om veertien ongevallen, in 2016 elf en in 2015 acht ongevallen. Vorig jaar waren er opmerkelijk meer ongevallen die leidden tot gehoorschade. Er waren negentien ongevallen met gehoorschade, terwijl dat er in 2015 nog maar drie waren. Verder hadden de lichte letsels betrekking op het verkeerd dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens lessen in een schietstand, posttraumatische stress of letsels door verkeerde hantering of defect materiaal. Vorig jaar waren er 15 zware letsels door schietongelukken, in 2015 waren dat er 8. De oorzaken zijn verschillend: het kan gaan van verkeerde hantering, slecht functionerende wapens, defecte laders tot het zich vergissing van munitie. Het aantal schietongelukken door slecht toegepaste veiligheidsprocedures blijft stabiel op 6.

Sinds september 2018 mag de politie alleen nog oefenwapens gebruiken tijdens opleidingen en trainingen. Wapens die echte kogels afvuren mogen niet langer gebruikt worden. Deze maatregelen werden genomen nadat in april vorig jaar tijdens een grote oefening een politieman door een achtergelaten kogel werd neergeschoten. Demon zal de situatie opvolgen in het federaal parlement. Deze maatregel zou volgens Demon een positief effect moeten hebben op het aantal ongevallen met dienstwapens.
Uiteraard moet wie een arbeidsongeval meemaakt, voor de geleden schade vergoed worden. Toch moeten we proberen om het aantal arbeidsongevallen met vuurwapens tot een minimum te beperken. Dit kan door meer in te zetten op de opleidingen. Ten slotte moeten lessen getrokken worden uit de gebeurde ongevallen: in welke mate kunnen de fouten vermeden worden zodat dezelfde ongevallen zich niet meer voordoen in de toekomst?

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.