Minder geweld tegen politie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het aantal pv’s voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna één vierde (23.7%) gedaald ten opzichte van 2020. Dat is opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop. Met 10.095 incidenten in 2021, of gemiddeld 28 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Deze cijfers mogen ons geenszins afleiden van de zware druk die onze politiemensen dagelijks ervaren. De onaanvaardbare geweldplegingen tegen ordediensten van dit weekend hebben dat opnieuw pijnlijk aangetoond. Een gemiddelde van 28 incidenten per dag is nog steeds hoogst problematisch. CD&V is dan ook voorstander van nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de problematiek serieus neemt. In haar beleidsnota staat dat ze de in 2021 voorbereide omzendbrief over geweld tegen de politie in 2022 zal publiceren. Er loopt ook een nationale campagne rond ‘wederzijds respect’. Ten slotte zet de minister in op burgerlijke partijstelling in strafprocedures waarbij sprake is van ernstig fysiek geweld tegen federale politie-inspecteurs.

Nationaal

Het aantal geregistreerde feiten in 2021 (10.095) ligt gevoelig lager dan in 2020 (13.343), 2019 (12.033) en 2018 (12.400). De daling was in 2021 het sterkst in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-29,8%) en de provincie Luik (-29,7%). 69% van deze incidenten leidde tot een proces verbaal. Dat percentage bleef de afgelopen vijf jaar relatief constant. De absolute cijfers van incidenten in 2021 zijn het hoogst in de provincie Antwerpen (1.574), Oost-Vlaanderen (1.455), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.453), Henegouwen (1.207) en Luik (956).

Per duizend inwoners zijn de cijfers het hoogst in de provincies Luxemburg (1.49 incident per duizend inwoners), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.20), Waals Brabant (1.04), Oost-Vlaanderen (0.95) en Henegouwen (0.89). Het laagst aantal incidenten per duizend inwoners doet zich voor in de provincies Limburg (0.63), Vlaams Brabant (0.65) en West-Vlaanderen (0.73). 

West-Vlaanderen

Het aantal geregistreerde geweldplegingen tegen de politie in West-Vlaanderen is in 2021 met bijna één vijfde gedaald ten opzichte van 2020. Met 881 incidenten in 2021, of gemiddeld 2.4 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Toch doet West-Vlaanderen het op dit vlak goed tegenover de andere provincies van het land.

Het aantal geregistreerde feiten in 2021 (881) ligt een stuk lager dan in 2020 (1120), 2019 (1157) en 2018 (1208). Landelijk daalde het aantal incidenten in 2021 nog sterker, met bijna één vierde. In West-Vlaanderen is de daling van het aantal feiten en pv’s in de kustgemeenten opvallend.

73% van deze incidenten leidde in West-Vlaanderen tot een proces verbaal. Dat percentage bleef de afgelopen vijf jaar relatief constant.

In absolute cijfers is het aantal incidenten in 2021 het hoogst in de politiezones Brugge (102), Oostende (76), Mira (49) en Ieper (47).

Bodycams

Ik zie een bijkomende oplossing in het gebruik van bodycams door politiediensten. Bodycams hebben een dubbel voordeel. Geweldplegers tegen politiemensen kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden. Daarnaast bieden ze beter inzicht in de aanleiding en het verloop van incidenten. Al te vaak is het onderzoek aangewezen op fragmentarisch beeldmateriaal op sociale media. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de inzet van bodycams nu logistiek en juridisch voorbereidt.

 In 2021 werd er een overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van 3.135 bodycams voor de Federale Politie. De gunning wordt verwacht begin 2022. De camera's zullen in de tweede helft van 2022 kunnen worden ingezet. Deze overheidsopdracht betreft een overeenkomst van 6 jaar voor de aankoop van bodycams en staat ook open voor de lokale politiezones, maar zij moeten zelf instaan voor de uitvoering, vanaf de bestelling tot en met de betaling. Ik roep de lokale zones dan ook op om hierop in te schrijven

 We werken momenteel ook aan een aanpassing van het wettelijk kader met betrekking tot de bodycams. Het controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft immers in een advies van mei 2020 aangegeven dat de bepalingen van de wet op het Politieambt (WPA) toereikend zijn voor het gebruik van bodycams, maar dat de bepalingen in de WPA verduidelijkingen behoeven. De politiediensten hebben daartoe nu een wijzigingsvoorstel uitgewerkt dat minister Verlinden ter bespreking zal voorleggen binnen de regering. Tegelijkertijd zal de politie ook nieuwe interne richtlijnen uitwerken om het gebruik en de werking van de bodycams te uniformiseren. Bij de bespreking van de beleidsnota heeft de minister aangegeven dat zij verwacht dat deze wijzigingen medio 2022 zullen kunnen worden doorgevoerd.

Nieuws

Deze zomer terug zwemmen in de Brugse reien

Op 29 juni 2024 is de zwemzone aan de Coupure opnieuw open. Liefhebbers van openwaterzwemmen kunnen er terecht tot en met zondag 1 september voor een frisse duik in onze Brugse Reien. Een unieke belevenis! De zwemzone bevindt zich aan de Coupure, met ingang aan de Predikherenrei. Zwemmen kan elke dag van 13.00 tot 20.00 uur. Redders houden een oogje in het zeil. Zwemmen is er gratis.

 

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.