Minder geweld tegen politie

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het aantal pv’s voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna één vierde (23.7%) gedaald ten opzichte van 2020. Dat is opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop. Met 10.095 incidenten in 2021, of gemiddeld 28 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Deze cijfers mogen ons geenszins afleiden van de zware druk die onze politiemensen dagelijks ervaren. De onaanvaardbare geweldplegingen tegen ordediensten van dit weekend hebben dat opnieuw pijnlijk aangetoond. Een gemiddelde van 28 incidenten per dag is nog steeds hoogst problematisch. CD&V is dan ook voorstander van nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de problematiek serieus neemt. In haar beleidsnota staat dat ze de in 2021 voorbereide omzendbrief over geweld tegen de politie in 2022 zal publiceren. Er loopt ook een nationale campagne rond ‘wederzijds respect’. Ten slotte zet de minister in op burgerlijke partijstelling in strafprocedures waarbij sprake is van ernstig fysiek geweld tegen federale politie-inspecteurs.

Nationaal

Het aantal geregistreerde feiten in 2021 (10.095) ligt gevoelig lager dan in 2020 (13.343), 2019 (12.033) en 2018 (12.400). De daling was in 2021 het sterkst in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-29,8%) en de provincie Luik (-29,7%). 69% van deze incidenten leidde tot een proces verbaal. Dat percentage bleef de afgelopen vijf jaar relatief constant. De absolute cijfers van incidenten in 2021 zijn het hoogst in de provincie Antwerpen (1.574), Oost-Vlaanderen (1.455), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.453), Henegouwen (1.207) en Luik (956).

Per duizend inwoners zijn de cijfers het hoogst in de provincies Luxemburg (1.49 incident per duizend inwoners), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.20), Waals Brabant (1.04), Oost-Vlaanderen (0.95) en Henegouwen (0.89). Het laagst aantal incidenten per duizend inwoners doet zich voor in de provincies Limburg (0.63), Vlaams Brabant (0.65) en West-Vlaanderen (0.73). 

West-Vlaanderen

Het aantal geregistreerde geweldplegingen tegen de politie in West-Vlaanderen is in 2021 met bijna één vijfde gedaald ten opzichte van 2020. Met 881 incidenten in 2021, of gemiddeld 2.4 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Toch doet West-Vlaanderen het op dit vlak goed tegenover de andere provincies van het land.

Het aantal geregistreerde feiten in 2021 (881) ligt een stuk lager dan in 2020 (1120), 2019 (1157) en 2018 (1208). Landelijk daalde het aantal incidenten in 2021 nog sterker, met bijna één vierde. In West-Vlaanderen is de daling van het aantal feiten en pv’s in de kustgemeenten opvallend.

73% van deze incidenten leidde in West-Vlaanderen tot een proces verbaal. Dat percentage bleef de afgelopen vijf jaar relatief constant.

In absolute cijfers is het aantal incidenten in 2021 het hoogst in de politiezones Brugge (102), Oostende (76), Mira (49) en Ieper (47).

Bodycams

Ik zie een bijkomende oplossing in het gebruik van bodycams door politiediensten. Bodycams hebben een dubbel voordeel. Geweldplegers tegen politiemensen kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden. Daarnaast bieden ze beter inzicht in de aanleiding en het verloop van incidenten. Al te vaak is het onderzoek aangewezen op fragmentarisch beeldmateriaal op sociale media. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de inzet van bodycams nu logistiek en juridisch voorbereidt.

 In 2021 werd er een overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van 3.135 bodycams voor de Federale Politie. De gunning wordt verwacht begin 2022. De camera's zullen in de tweede helft van 2022 kunnen worden ingezet. Deze overheidsopdracht betreft een overeenkomst van 6 jaar voor de aankoop van bodycams en staat ook open voor de lokale politiezones, maar zij moeten zelf instaan voor de uitvoering, vanaf de bestelling tot en met de betaling. Ik roep de lokale zones dan ook op om hierop in te schrijven

 We werken momenteel ook aan een aanpassing van het wettelijk kader met betrekking tot de bodycams. Het controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft immers in een advies van mei 2020 aangegeven dat de bepalingen van de wet op het Politieambt (WPA) toereikend zijn voor het gebruik van bodycams, maar dat de bepalingen in de WPA verduidelijkingen behoeven. De politiediensten hebben daartoe nu een wijzigingsvoorstel uitgewerkt dat minister Verlinden ter bespreking zal voorleggen binnen de regering. Tegelijkertijd zal de politie ook nieuwe interne richtlijnen uitwerken om het gebruik en de werking van de bodycams te uniformiseren. Bij de bespreking van de beleidsnota heeft de minister aangegeven dat zij verwacht dat deze wijzigingen medio 2022 zullen kunnen worden doorgevoerd.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.