Nationaliteitsexamen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Ik diende in het federaal parlement een wetsvoorstel in voor de invoering van een verplicht examen voor wie de Belgische nationaliteit wil verwerven, zoals eerder al bepleit door cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. De Belgische nationaliteit verkrijgen moet naast een zuiver juridische en administratieve aangelegenheid, ook het bewijs zijn dat men een band heeft opgebouwd met ons land, dat men een volwaardig deel kan zijn van onze samenleving en dat men er een actieve bijdrage aan kan leveren. Bovendien zijn er ook voorwaarden verbonden aan Belg worden, denk maar aan stemrecht. Er mag dus zeker iets tegenover staan. Wie Belg wil worden moet daarom slagen voor een nationaliteitsexamen.

Er bestaan vandaag verschillende manieren om Belg te worden. In uitzonderlijke gevallen kan iemand tot Belg genaturaliseerd worden, maar doorgaans kunnen kandidaat-Belgen de nationaliteit verkrijgen nadat ze voldoen aan enkele specifieke voorwaarden zoals een wettelijk verblijf van minstens 5 of 10 jaar, en het bewijs van economische participatie en maatschappelijke integratie kunnen leveren. Daar moet voor cd&v een verplicht nationaliteitsexamen aan toegevoegd worden als ultiem sluitstuk van een integratieproces en van het traject om Belg te worden.

Verwar het nationaliteitsexamen echter niet met het inburgeringstraject. Dit zijn twee verschillende zaken die naast elkaar kunnen bestaan. Het inburgeringstraject is verplicht voor nieuwkomers, zoals erkende asielzoekers, en omvat de kennis van onze taal, waarden en normen en praktische zaken over hoe je in onze samenleving een leven kan opbouwen. Dit traject doorlopen betekent niet dat je ook ‘Belg’ wordt. Het nationaliteitsexamen zoals voorgesteld in dit wetsvoorstel is bedoeld voor wie de Belgische nationaliteit wil verwerven. Dit is een vrije keuze. 

Het examen moet peilen naar de algemene kennis van het land en de samenleving. Denk aan de politieke werking van het land, waarden en normen, de geschiedenis van het land, onze cultuur, tradities, mensenrechten en dergelijke meer. Mogelijke vragen kunnen bijvoorbeeld zijn ‘waarom werd het atomium gebouwd’ , ‘in welk jaar werd België onafhankelijk’ of ‘geef een voorbeeld van een erkend streekproduct in ons land’. Het examen kan zowel uit open als meerkeuzevragen bestaan.

Daarnaast dient het examen afgelegd te worden in één van drie landstalen om te garanderen dat kandidaat-Belgen daarvan een basiskennis hebben. Deelnemers zullen moeten slagen voor het nationaliteitsexamen vooraleer zij de Belgische nationaliteit kunnen verwerven. Het examen moet gelden zowel bij naturalisatie als bij het verkrijgen van de nationaliteit door middel van de klassieke nationaliteitsverklaring.

In vele landen zoals onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland bestaan er reeds dergelijke examens in verschillende varianten. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.