negatief advies voor vestiging Top Mix in achterhaven

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 19 oktober 2020 om een ongunstig advies te verlenen aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) omtrent een nieuwe vestiging van Top Mix in de achterhaven van Zeebrugge.

De firma Top Mix vroeg een omgevingsvergunning aan voor een nieuwe vestiging in de achterhaven, op 700m van Dudzele. Het afvalverwerkend bedrijf wil op deze locatie gronden, bouw- en sloopafval, zeefzand en puingranulaten opslaan en behandelen om nadien terug in te zetten als bodem, bouwstof of grondstof.

De beoogde site ligt echter op slechts 700 meter van Dudzele en naast gebieden die een bijzondere natuurwaarde hebben. De industriële activiteiten die het bedrijf uitvoert zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor  de omliggende natuurgebieden en de beschermde habitats die er gesitueerd zijn. Zowel trekvogels, zoals steltlopers, en zangvogels maken gretig gebruik van deze brakke plassen en in het voorjaar worden er ook weidevogels aangetroffen. Met een vestiging van Top Mix zou een vrij groot verbindend gebied verdwijnen en zal er hinder ontstaan door o.a. geluid, stof,… Dat zorgt ervoor dat de impact niet beperkt blijft tot enkel het vernietigen van vegetaties.

Zo vraagt Top Mix ook het aanleggen van meer dan 8 ha verharding zonder aansluiting te vinden met het reeds ontwikkelde havengebied. De site ligt binnen het havengebied maar is momenteel niet bouwrijp door de natuurlijke, niet te wijzigen vegetatie. Tot op vandaag bleef dit gedeelte van de achterhaven onaangeroerd en verbindt het verschillende gebieden met hoge natuurwaarden. Daarnaast is dit gebied ook een buffer met de A11 ten voordele van de Dudzeelse Polder. Deze zone mildert de nieuwe infrastructuur van de A11 die de haven reeds fysiek dichter brengt bij het woonweefsel van Dudzele. Een bijkomende verstoring onder de vorm van geluidstoename, verkeer, stofhinder en andere uitstoten is onaanvaardbaar. De installatie zou immers dicht bij de woonkern van Dudzele liggen wat de mogelijke hinder voor de inwoners van Dudzele alleen maar verhoogt. Ook het aantal transportbewegingen zal omwille van het hoge aantal (gemiddeld 143 per dag) voor onaanvaardbare hinder zorgen.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.