negatief advies voor vestiging Top Mix in achterhaven

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 19 oktober 2020 om een ongunstig advies te verlenen aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) omtrent een nieuwe vestiging van Top Mix in de achterhaven van Zeebrugge.

De firma Top Mix vroeg een omgevingsvergunning aan voor een nieuwe vestiging in de achterhaven, op 700m van Dudzele. Het afvalverwerkend bedrijf wil op deze locatie gronden, bouw- en sloopafval, zeefzand en puingranulaten opslaan en behandelen om nadien terug in te zetten als bodem, bouwstof of grondstof.

De beoogde site ligt echter op slechts 700 meter van Dudzele en naast gebieden die een bijzondere natuurwaarde hebben. De industriële activiteiten die het bedrijf uitvoert zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor  de omliggende natuurgebieden en de beschermde habitats die er gesitueerd zijn. Zowel trekvogels, zoals steltlopers, en zangvogels maken gretig gebruik van deze brakke plassen en in het voorjaar worden er ook weidevogels aangetroffen. Met een vestiging van Top Mix zou een vrij groot verbindend gebied verdwijnen en zal er hinder ontstaan door o.a. geluid, stof,… Dat zorgt ervoor dat de impact niet beperkt blijft tot enkel het vernietigen van vegetaties.

Zo vraagt Top Mix ook het aanleggen van meer dan 8 ha verharding zonder aansluiting te vinden met het reeds ontwikkelde havengebied. De site ligt binnen het havengebied maar is momenteel niet bouwrijp door de natuurlijke, niet te wijzigen vegetatie. Tot op vandaag bleef dit gedeelte van de achterhaven onaangeroerd en verbindt het verschillende gebieden met hoge natuurwaarden. Daarnaast is dit gebied ook een buffer met de A11 ten voordele van de Dudzeelse Polder. Deze zone mildert de nieuwe infrastructuur van de A11 die de haven reeds fysiek dichter brengt bij het woonweefsel van Dudzele. Een bijkomende verstoring onder de vorm van geluidstoename, verkeer, stofhinder en andere uitstoten is onaanvaardbaar. De installatie zou immers dicht bij de woonkern van Dudzele liggen wat de mogelijke hinder voor de inwoners van Dudzele alleen maar verhoogt. Ook het aantal transportbewegingen zal omwille van het hoge aantal (gemiddeld 143 per dag) voor onaanvaardbare hinder zorgen.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.