Noodopvang voor asielzoekers

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Iedere persoon die op straat moet slapen, is er één te veel. Fedasil verkeert in crisis. Dat is geen probleem van de laatste maanden, maar een probleem dat al vier jaar aansleept.

Ondertussen werd ons land reeds verschillende malen door de rechtbank veroordeeld. We moeten er alles aan doen om te vermijden dat we dwangsommen moeten betalen. Die betalingen zouden immers een gigantisch aanzuigeffect met zich kunnen meebrengen.

We hebben dus dringend nood aan pragmatische oplossingen. We moeten out of the box denken. Maar laat mij zeer duidelijk zijn: onze fractie is absoluut tegen opvang in hotels.  Dat is wat ons betreft geen oplossing. We kijken ook naar de minister van Defensie. Defensie heeft tenten, defensie heeft domeinen… We roepen minister Dedonder op om mee te werken aan een humane oplossing.

Wie oplossingen zoekt, moet uiteraard ook de oorzaken van de problemen benoemen. Ongeveer de helft van de personen die hier asiel aanvragen, heeft reeds een procedure lopende in een andere EU-lidstaat en heeft daar recht op opvang. We moeten die mensen naar daar terugsturen. Er is nood aan een betere en snellere aanpak hiervoor op Europees niveau.

De asielprocedures moeten korter. Deze regering heeft daarom geïnvesteerd in bijkomend personeel voor de asieldiensten. Ook het Migratiewetboek zal hieraan bijdragen. Anderen hebben er vaak over getoeterd, maar het is onder CD&V dat die werkzaamheden echt zijn opgestart. 

Ik vroeg de nieuwe staatssecretaris van asiel en migratie wat zij zal ondernemen om dwangsommen te vermijden.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.