Openstellen sportcentra voor lesactiviteiten scholen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het Brugs stadsbestuur besliste om de stedelijke sportcentra vanaf 15 mei ter beschikking te stellen voor lessen van Brugse scholen. Zo wil ze de scholen ondersteunen die door de richtlijnen rond social distancing met capaciteitsproblemen kampen bij de heropstart. 

De heropstart van de scholen is niet evident. Voor de kinderen en jongeren is het echter van belang dat ze nog les kunnen volgen dit schooljaar en dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren. Vermits er geen zicht is op een timing voor de heropstart van indoor sport in onze centra zullen we die voorlopig gratis ter beschikking stellen van de scholen.

De Stad beschikt over een tiental sportcentra in eigen beheer. Die liggen verspreid over het grondgebied en worden sowieso vaak gebruikt door scholen voor L.O.-lessen. Sinds de opgelegde sluiting zijn we die grondig aan het schoonmaken en allerlei herstellings- en schilderwerken aan het uitvoeren. We verwachten dat de scholen in eerste instantie de mogelijkheden in hun eigen gebouwen maximaal benutten. Naargelang de aanvragen die binnenkomen voor extra ruimte, bekijken we om de sportzalen geschikt te maken voor gewone lessen.

Dat vergt enige aanpassing. We zullen hier en daar sportvloeren moeten afdekken, nadenken over gescheiden toegang, frequente schoonmaak, etc. Binnen de sport mag dat geen probleem vormen. We zijn dynamisch. Dat bewijzen we al even door ondersteuning te bieden in het medisch triagepunt in de sporthal Daverlo en zullen dat ook doen in ondersteuning van de scholen. We kregen op heden al een drietal vragen van Brugse scholen om een oplossing te voorzien voor lesactiviteiten.

Nieuws

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak. 

Uitreiking Brugse sportprijzen

De Brugse sportprijzen vormen het orgelpunt van het Brugse sportjaar. Verschillende sporters krijgen een trofee of medaille voor hun indrukwekkende prestaties van het voorbije kalenderjaar 2023. Eén sporter of sportclub wordt ook bekroond met de Trofee van Sportverdienste, omwille van een bijzondere jarenlange sportcarrière.