Openstellen sportcentra voor lesactiviteiten scholen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Het Brugs stadsbestuur besliste om de stedelijke sportcentra vanaf 15 mei ter beschikking te stellen voor lessen van Brugse scholen. Zo wil ze de scholen ondersteunen die door de richtlijnen rond social distancing met capaciteitsproblemen kampen bij de heropstart. 

De heropstart van de scholen is niet evident. Voor de kinderen en jongeren is het echter van belang dat ze nog les kunnen volgen dit schooljaar en dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren. Vermits er geen zicht is op een timing voor de heropstart van indoor sport in onze centra zullen we die voorlopig gratis ter beschikking stellen van de scholen.

De Stad beschikt over een tiental sportcentra in eigen beheer. Die liggen verspreid over het grondgebied en worden sowieso vaak gebruikt door scholen voor L.O.-lessen. Sinds de opgelegde sluiting zijn we die grondig aan het schoonmaken en allerlei herstellings- en schilderwerken aan het uitvoeren. We verwachten dat de scholen in eerste instantie de mogelijkheden in hun eigen gebouwen maximaal benutten. Naargelang de aanvragen die binnenkomen voor extra ruimte, bekijken we om de sportzalen geschikt te maken voor gewone lessen.

Dat vergt enige aanpassing. We zullen hier en daar sportvloeren moeten afdekken, nadenken over gescheiden toegang, frequente schoonmaak, etc. Binnen de sport mag dat geen probleem vormen. We zijn dynamisch. Dat bewijzen we al even door ondersteuning te bieden in het medisch triagepunt in de sporthal Daverlo en zullen dat ook doen in ondersteuning van de scholen. We kregen op heden al een drietal vragen van Brugse scholen om een oplossing te voorzien voor lesactiviteiten.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.