Procedure voor gecombineerde vergunning moet sneller

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Sinds 1 januari moeten personen die hier willen komen werken of die hun verblijf in het kader van werk hier willen verlengen, een gecombineerde vergunning aanvragen (‘single permit’). Dat is het gevolg van de omzetting van de zogenaamde Single Permit Richtlijn. De nieuwe gecombineerde vergunning is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

De bedoeling van de Europese richtlijn was duidelijk. De bestaande aanvragen en procedures zouden vereenvoudigd moeten worden. Zo kunnen de Europese lidstaten aantrekkelijker worden voor bepaalde arbeidsprofielen in het kader van economische migratie.

In België lijkt dit echter een tegengesteld effect te hebben. De procedures duren in België tegenwoordig langer en zijn gecompliceerder dan voordien. Zo schiet de hervorming haar doel voorbij. Nog steeds blijven er getuigenissen komen van personen, gemeentebesturen en bedrijven die klagen dat de verwerkingsduur van aanvragen ongelooflijk oploopt.

De gevolgen zijn niet min. Zo kunnen bepaalde werknemers niet op het overeengekomen ogenblik starten bij hun werkgever of moeten bepaalde werknemers bij een aanvraag tot verlenging zelfs tijdelijk stoppen met werken omdat men er niet in slaagt de aanvraag binnen de voorziene termijn te verwerken. Dit schept uiteraard een grote onzekerheid voor zowel de betrokken werknemers als onze bedrijven. Iets wat de invoering van de gecombineerde vergunning juist moest voorkomen.

Sinds de zesde staatshervorming worden de voorwaarden voor arbeidsmigratie door de deelstaten bepaald. De Dienst Vreemdelingenzaken is enkel verantwoordelijk voor het afleveren van de verblijfsvergunning en voert een onderzoek naar de openbare veiligheid. Het is dus belangrijk dat er degelijk overlegd wordt door de federale overheid en de deelstaten om snel tot een oplossing te komen.

Ik vroeg de minister naar een stand van zaken omtrent de werkzaamheden van de werkgroep en welke maatregelen al werden genomen om deze procedure te versnellen. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.