Strengere straffen voor geweld tegen voetbalstewards

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Binnenkort zal de minimumstraf op het aanzetten tot geweld tegen hulpverleners en stewards in voetbalstadions verdubbelen. Dat zou neerkomen op een administratieve geldboete van minimum 1000 euro en minstens twee jaar stadionverbod. Mijn wetsvoorstel hierover werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken. 

Stewards en hulpverleners hebben een zware, vaak ondankbare job om de veiligheid in en rond de stadions te handhaven. Dat doen ze bijvoorbeeld door controles uit te voeren op toeschouwers, geweld aan te pakken, maar ook hulp te verlenen bij ongevallen. In deze taak verdienen ook zij optimaal beschermd te worden. Agressie tegen deze stewards is onaanvaardbaar en wil ik met dit voorstel sterker ontraden. Daarom verdubbelen we de minimumstraf voor agressors. Voetbal moet een feest blijven voor iedereen. Wie agressief is tegen stewards, brengt iedereen in gevaar.

De recente incidenten met Bengaals vuur en andere pyrotechnische middelen brachten opnieuw de veiligheid in en rond voetbalstadia onder de aandacht. Bij die handhaving van de veiligheid spelen stewards een bijzonder belangrijke rol. De Voetbalwet kent hen immers talrijke taken toe. De controle van supporters op het bezit van gevaarlijke voorwerpen, zoals pyrotechnische middelen, behoort daar ook toe. Ook moeten ze optreden tegen toeschouwers die de veiligheid van andere supporters in gevaar brengen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft onlangs met de veiligheidsactoren overeenstemming bereikt over een actieplan voetbalveiligheid. Dit actieplan gaat uit van een nultolerantie voor wat betreft fysiek geweld, illegaal gebruik van pyrotechniek en racisme en discriminatie. Een strengere aanpak van overtreders voor wat betreft geweld tegenover stewards is dan ook bijzonder logisch in het licht van die doelstellingen.

Ik nam het initiatief om de minimumstraffen in de Voetbalwet voor het aanzetten tot geweld tegen hulpverleners en stewards op te trekken tot een minimale administratieve geldboete van 1000 euro en een minimaal administratief stadionverbod van twee jaar. Met het voorstel zal dit geweld op hetzelfde niveau bestraft worden als voor het onrechtmatig betreden van het voetbalveld. De maxima zoals die nu in artikel 24 Voetbalwet vervat zijn, de administratieve geldboete van 5000 euro en het administratief stadionverbod van 5 jaar, blijven ongewijzigd. 

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.