Strengere straffen voor geweld tegen voetbalstewards

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Binnenkort zal de minimumstraf op het aanzetten tot geweld tegen hulpverleners en stewards in voetbalstadions verdubbelen. Dat zou neerkomen op een administratieve geldboete van minimum 1000 euro en minstens twee jaar stadionverbod. Mijn wetsvoorstel hierover werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken. 

Stewards en hulpverleners hebben een zware, vaak ondankbare job om de veiligheid in en rond de stadions te handhaven. Dat doen ze bijvoorbeeld door controles uit te voeren op toeschouwers, geweld aan te pakken, maar ook hulp te verlenen bij ongevallen. In deze taak verdienen ook zij optimaal beschermd te worden. Agressie tegen deze stewards is onaanvaardbaar en wil ik met dit voorstel sterker ontraden. Daarom verdubbelen we de minimumstraf voor agressors. Voetbal moet een feest blijven voor iedereen. Wie agressief is tegen stewards, brengt iedereen in gevaar.

De recente incidenten met Bengaals vuur en andere pyrotechnische middelen brachten opnieuw de veiligheid in en rond voetbalstadia onder de aandacht. Bij die handhaving van de veiligheid spelen stewards een bijzonder belangrijke rol. De Voetbalwet kent hen immers talrijke taken toe. De controle van supporters op het bezit van gevaarlijke voorwerpen, zoals pyrotechnische middelen, behoort daar ook toe. Ook moeten ze optreden tegen toeschouwers die de veiligheid van andere supporters in gevaar brengen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft onlangs met de veiligheidsactoren overeenstemming bereikt over een actieplan voetbalveiligheid. Dit actieplan gaat uit van een nultolerantie voor wat betreft fysiek geweld, illegaal gebruik van pyrotechniek en racisme en discriminatie. Een strengere aanpak van overtreders voor wat betreft geweld tegenover stewards is dan ook bijzonder logisch in het licht van die doelstellingen.

Ik nam het initiatief om de minimumstraffen in de Voetbalwet voor het aanzetten tot geweld tegen hulpverleners en stewards op te trekken tot een minimale administratieve geldboete van 1000 euro en een minimaal administratief stadionverbod van twee jaar. Met het voorstel zal dit geweld op hetzelfde niveau bestraft worden als voor het onrechtmatig betreden van het voetbalveld. De maxima zoals die nu in artikel 24 Voetbalwet vervat zijn, de administratieve geldboete van 5000 euro en het administratief stadionverbod van 5 jaar, blijven ongewijzigd. 

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.