Urban sports in hallen oude stelplaats De Lijn

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

In het voorjaar kwamen de Stad en de Vlaamse Vervoersmaatschappij tot een overeenkomst voor de overname van de site stelplaats de Lijn aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek. Zo werden alle gronden rondom de oude hallen waar de bussen vroeger onderhouden werden, inclusief de hallen, eigendom van de Stad. Als opwaardering van de ganse site, gaan we  deze ontsluiten naar de buurt en tegelijk gaven we met het college opdracht aan de sportdienst om een invulling te geven aan de desbetreffende hallen.

Deze hallen zijn omwille van de unieke shed-daken industrieel erfgoed en die moeten dus integraal bewaard blijven. We zijn dus op zoek naar activiteiten die we daarin kunnen onderbrengen en kwamen via marktonderzoek uit op enkele mooie voorbeelden hoe andere steden in Vlaanderen dat aangepakt hebben. Zo zijn is er in Leuven met Hal 5 en de Stelplaats, Antwerpen met Sprk en Kortrijk met Tranzit heel wat inspiratie voorhanden om van die invulling een succesvol verhaal te maken.

Door te gaan gluren bij de buren zijn we op het idee gekomen om in de hallen van onze stelplaats Urban Sports te gaan organiseren. Maar daar houdt het verhaal voor ons echter niet op: we willen een samenwerking tussen verschillende partners die elk een eigen accent kunnen leggen op dit verhaal en zo meer draagvlak creëren bij de buurt en de buurtbewoners. Urban Sports is een verzamelnaam van sporten die zich kenmerken door een vrij, expressief en creatief karakter en die zich afspelen in een ruige, stedelijke omgeving. Het betreft een geheel van sporten en bewegingsvormen die afgeleiden zijn van traditionele sporten en die nu net niet in de gebruikelijke sporthal of -infrastructuur beoefend worden. Denk maar aan free running, mountainbike, boulderen,...

Maar ons concept gaat echter veel breder dan dat. We zijn namelijk niet enkel op zoek naar sport en beleving, maar evenzeer naar de ‘lifestyle’ die ermee gepaard gaat: kunst, graffiti, … zijn slechts enkele van de elementen die voor een unieke totaalbeleving kunnen zorgen. Op deze manier beogen we een kruisbestuiving van activiteiten en een vermenging van de verschillende doelgroepen waardoor het verhaal errond alleen maar sterker wordt.

Om de zoektocht naar één of meerdere partners op te starten heeft de sportdienst een bestek uitgewerkt met richtlijnen hoe de Stad dit graag uitgewerkt ziet. Echter geen rigide regels en voorwaarden, maar eerder richtinggevend hoe de uitbating er zou kunnen uitzien op basis van een aantal principes. Er zal ook niet ingezet worden op slechts één soort sport of bewegingsvorm, maar idealiter wordt dit een mix van sporten en activiteiten om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de site en de Urban Sports lifestyle te leren kennen. Het aanbod zelf beantwoordt dan ook aan volgende principes: informeel, toegankelijk, ongebonden, goedkope of zelfs gratis toegang tot de site en de sporten. Daarnaast staan co-creatie en lokale verankering centraal in dit verhaal om de link met de buurt zo sterk mogelijk te maken en het draagvlak te maximaliseren vanaf de start van het project.

De concessieovereenkomst zal vijf jaar lopen, een periode waarin de toekomstige uitbater(s) de kans krijgen om te experimenteren met verschillende sporten en bewegingsvormen, uitbatingsvormen, … en op deze manier willen we de kandidaat-uitbaters stimuleren om te innoveren en te proberen.

Er is een netwerk- en infomoment op dinsdag 8 november om 19.00u in het wijkcentrum Xaverianen waar men vragen zal kunnen stellen en eventueel zelfs samenwerkingen met mogelijke andere partners opzoeken. De voorstellen zelf kunnen rechtstreeks via mail ingediend worden bij de sportdienst ([email protected]) tot en met zondag 8 januari 2023 om 23.59u.

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.