Vanaf 1 juli plaatsverbod voor amokmakers in recreatiedomeinen en aan de kust

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Elk jaar opnieuw worden recreatiedomeinen en openluchtzwembaden tijdens de zomermaanden geconfronteerd met bezoekers die de boel verzieken . Zo vond vorige zomer een grote vechtpartij plaats op het strand van Blankenberge. Dat is storend en beangstigend voor de andere gasten en ook voor het personeel van de recreatiedomeinen is dit allesbehalve aangenaam. 

”Amokmakers die de boel blijven verzieken horen niet thuis in deze domeinen of op het strand. We moeten hen de toegang ontzeggen met een plaatsverbod zodat andere gasten niet hoeven te vrezen dat ze lastiggevallen worden of ongewild in een vechtpartij terecht zullen komen. Vorige zomer diende ik een resolutie in met de vraag om werk te maken van dit plaatsverbod. Ik ben opgetogen dat de minister dit prioritair behandelde en dat de omzendbrief recreatiegebieden en recreatiezones klaar is voor de zomer. In deze omzendbrief staan preventieve en repressieve maatregelen om overlast een halt toe te roepen. Bovendien wordt vanaf 1 juli 2021 het plaatsverbod opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie zodat elke politiezone personen met een plaatsverbod kan opvolgen.

 

“De vorige omzendbrief inzake overlast in recreatiegebieden en -zones dateert al van 2006 en was aan hernieuwing toe. Mede door mijn resolutie werd versneld werk gemaakt van een nieuwe omzendbrief.” Ik ben tevredendat het plaatsverbod ook werd uitgebreid naar ander recreatiezones zoals de kust.

In de omzendbrief worden mogelijke preventieve en repressieve maatregelen aangereikt om overlast te kunnen onderdrukken. Preventieve maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: provinciaal overleg, een parkreglement, verplichte reservatie, de aanstelling van een veiligheidscoördinator, sensibilisering van jongeren op school en samenwerking met jeugddiensten of opleidingen voor het personeel.

Om beter te voldoen aan de noden op het terrein wordt ook een bijhorende toolbox aangeboden aan recreatiegebieden en -zones en lokale besturen. De toolbox bevat naast een oplijsting van goede praktijken die als inspiratiebron kunnen dienen, ook informatie over het gebruik van bewakingscamera’s en veiligheidsfuncties zoals de veldwachter, private veiligheid en gemeenschapswacht.

In het verleden merkten we al dat preventieve maatregelen vaak niet volstaan. Dan beschikt het lokaal bestuur ook over enkele repressieve mogelijkheden, in het bijzonder het toegangsverbod, de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) of het plaatsverbod. Uiteraard kan ook de politie tussenkomen bij incidenten. De uitbater kan, op basis van het een toegangsverbod, bezoekers die de regels van het parkreglement overtreden de toegang tot het recreatiegebied en -zones ontzeggen. In besloten domeinen met toegangscontrole kan een registratiesysteem van identiteitsgegevens worden overwogen, om eventuele overtreders van het opgelegde toegangsverbod te detecteren. GAS-boetes kunnen dan weer worden opgelegd voor bijvoorbeeld geluidsoverlast, sluikstorten en beschadigingen aan het openbaar domein.

Indien deze maatregelen onvoldoende blijken om veroorzakers van overlast een halt toe te roepen, kan de burgemeester in geval van verstoring van de openbare orde overgaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand. Dit verbod is tweemaal hernieuwbaar. Het niet-naleven van het plaatsverbod kan worden gesanctioneerd met een GAS-boete. “Het plaatsverbod zal vanaf 1 juli 2021 in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie worden opgenomen. Hierdoor zal elke politieambtenaar bij een politiecontrole onmiddellijk kunnen nagaan of een plaatsverbod van kracht is en de veroorzaker van overlast die zich ondanks het plaatsverbod toch op het recreatiegebied of -zone bevindt, kunnen verwijderen van het gebied. Dit is een grote hulp voor de kustzones,” vertelt het CD&V-kamerlid.

“Dankzij deze omzendbrief kunnen deze zomer dagjestoeristen en tweedeverblijvers ten volle genieten van onze Belgische kust zonder schrik te hebben voor amokmakers die relletjes komen schoppen. Ook voor de lokale politiezones in de kustgemeenten, die het in de zomermaanden al erg druk hebben, is de mogelijkheid van een plaatsverbod een groot hulpmiddel."

Nieuws

Deze zomer terug zwemmen in de Brugse reien

Op 29 juni 2024 is de zwemzone aan de Coupure opnieuw open. Liefhebbers van openwaterzwemmen kunnen er terecht tot en met zondag 1 september voor een frisse duik in onze Brugse Reien. Een unieke belevenis! De zwemzone bevindt zich aan de Coupure, met ingang aan de Predikherenrei. Zwemmen kan elke dag van 13.00 tot 20.00 uur. Redders houden een oogje in het zeil. Zwemmen is er gratis.

 

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.