Vanaf 1 juli plaatsverbod voor amokmakers in recreatiedomeinen en aan de kust

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Elk jaar opnieuw worden recreatiedomeinen en openluchtzwembaden tijdens de zomermaanden geconfronteerd met bezoekers die de boel verzieken . Zo vond vorige zomer een grote vechtpartij plaats op het strand van Blankenberge. Dat is storend en beangstigend voor de andere gasten en ook voor het personeel van de recreatiedomeinen is dit allesbehalve aangenaam. 

”Amokmakers die de boel blijven verzieken horen niet thuis in deze domeinen of op het strand. We moeten hen de toegang ontzeggen met een plaatsverbod zodat andere gasten niet hoeven te vrezen dat ze lastiggevallen worden of ongewild in een vechtpartij terecht zullen komen. Vorige zomer diende ik een resolutie in met de vraag om werk te maken van dit plaatsverbod. Ik ben opgetogen dat de minister dit prioritair behandelde en dat de omzendbrief recreatiegebieden en recreatiezones klaar is voor de zomer. In deze omzendbrief staan preventieve en repressieve maatregelen om overlast een halt toe te roepen. Bovendien wordt vanaf 1 juli 2021 het plaatsverbod opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie zodat elke politiezone personen met een plaatsverbod kan opvolgen.

 

“De vorige omzendbrief inzake overlast in recreatiegebieden en -zones dateert al van 2006 en was aan hernieuwing toe. Mede door mijn resolutie werd versneld werk gemaakt van een nieuwe omzendbrief.” Ik ben tevredendat het plaatsverbod ook werd uitgebreid naar ander recreatiezones zoals de kust.

In de omzendbrief worden mogelijke preventieve en repressieve maatregelen aangereikt om overlast te kunnen onderdrukken. Preventieve maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: provinciaal overleg, een parkreglement, verplichte reservatie, de aanstelling van een veiligheidscoördinator, sensibilisering van jongeren op school en samenwerking met jeugddiensten of opleidingen voor het personeel.

Om beter te voldoen aan de noden op het terrein wordt ook een bijhorende toolbox aangeboden aan recreatiegebieden en -zones en lokale besturen. De toolbox bevat naast een oplijsting van goede praktijken die als inspiratiebron kunnen dienen, ook informatie over het gebruik van bewakingscamera’s en veiligheidsfuncties zoals de veldwachter, private veiligheid en gemeenschapswacht.

In het verleden merkten we al dat preventieve maatregelen vaak niet volstaan. Dan beschikt het lokaal bestuur ook over enkele repressieve mogelijkheden, in het bijzonder het toegangsverbod, de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) of het plaatsverbod. Uiteraard kan ook de politie tussenkomen bij incidenten. De uitbater kan, op basis van het een toegangsverbod, bezoekers die de regels van het parkreglement overtreden de toegang tot het recreatiegebied en -zones ontzeggen. In besloten domeinen met toegangscontrole kan een registratiesysteem van identiteitsgegevens worden overwogen, om eventuele overtreders van het opgelegde toegangsverbod te detecteren. GAS-boetes kunnen dan weer worden opgelegd voor bijvoorbeeld geluidsoverlast, sluikstorten en beschadigingen aan het openbaar domein.

Indien deze maatregelen onvoldoende blijken om veroorzakers van overlast een halt toe te roepen, kan de burgemeester in geval van verstoring van de openbare orde overgaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand. Dit verbod is tweemaal hernieuwbaar. Het niet-naleven van het plaatsverbod kan worden gesanctioneerd met een GAS-boete. “Het plaatsverbod zal vanaf 1 juli 2021 in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie worden opgenomen. Hierdoor zal elke politieambtenaar bij een politiecontrole onmiddellijk kunnen nagaan of een plaatsverbod van kracht is en de veroorzaker van overlast die zich ondanks het plaatsverbod toch op het recreatiegebied of -zone bevindt, kunnen verwijderen van het gebied. Dit is een grote hulp voor de kustzones,” vertelt het CD&V-kamerlid.

“Dankzij deze omzendbrief kunnen deze zomer dagjestoeristen en tweedeverblijvers ten volle genieten van onze Belgische kust zonder schrik te hebben voor amokmakers die relletjes komen schoppen. Ook voor de lokale politiezones in de kustgemeenten, die het in de zomermaanden al erg druk hebben, is de mogelijkheid van een plaatsverbod een groot hulpmiddel."

Nieuws

Begeleid traject 'op naar Dwars door Brugge'

Zondag 12 mei 2024 is opnieuw een hoogdag voor loopliefhebbers in Brugge. De wedstrijd ‘Dwars door Brugge’ is dan aan de 43e editie toe en staat open voor alle loopniveaus. Wie ambitie heeft om deel te nemen en zich gezond en degelijk wil voorbereiden, kan aansluiten op het voorbereidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’. Stad Brugge organiseert dit opnieuw samen met de studenten Sport & Bewegen van Howest.

Loketten in treinstations moeten openblijven

NMBS gaat in heel wat treinstations de loketuren beperken. Niet enkel in een klein landelijk station, maar ook in grote stations wordt er afgebouwd wordt. Onze stations moeten “levendige” ontmoetingsplekken zijn, “levendige” ontmoetingsplekken met meer treinen en met meer reizigers.

gebruik van camera's door civiele veiligheid en brandweer

In de commissie werd een wetsontwerp goedgekeurd voor het gebruik van camera's door diensten van de civiele veiligheid en brandweer. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van persoonsgegevens en het faciliteren van de opdrachten van de diensten van de civiele veiligheid door middel van cameragebruik. Het kader voorziet dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. cd&v is daar tevreden mee. Het programma Big Brother mag dan wel aan een nieuw seizoen begonnen zijn, dat is zeker niet de lijn die cd&v wil doortrekken naar onze ganse maatschappij. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we waar dat onze hulpdiensten vooruit kan helpen, technologie kunnen hanteren. De voordelen van het gebruik van camera’s voor verschillende van hun opdrachten, zoals branddetectie en -preventie of het in kaart brengen van een rampgebied, spreken voor zich.