Vernieuwde visie biedt meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen

Publicatiedatum

Auteur

Franky Demon

Deel dit artikel

Op vandaag, meer dan ooit tevoren, stelt de energiebevoorrading zich centraal in onze samenleving. Niet alleen de torenhoge prijzen spelen hier een rol in, maar ook het sterk toegenomen bewustzijn van de nood aan meer duurzame energie waarbij ieder van ons zijn of haar steentje kan bijdragen. Daarom maakten we een vernieuwde visie inzake de evenwichtsoefening tussen zonnepanelen en ons erfgoed. Het zal voor mensen in de binnenstad, Lissewege en Dudzele iets gemakkelijker worden om zonnepanelen te kunnen plaatsen, alsook voor zonnepanelen op inventarispanden.

In onze historische stad en de polderdorpen moeten we rekening houden met ons erfgoed. Daarom zijn bij verbouwingen niet altijd alle zaken zomaar mogelijk. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen kan niet iedere inwoner zomaar panelen plaatsen hoe of waar hij dat wil. We willen met deze regelgeving voorkomen dat er een wirwar ontstaat aan zonnepanelen wat ook het uitzicht van onze mooie polderdorpen en historische gebouwen zou belemmeren.

De reglementen voor de plaatsing van zonnepanelen zijn al oud en vereisen een actualisering. Ondertussen zien we elke dag opnieuw ook de groeiende vraag alsook verwarring over de interpretatie van deze reglementen. Want wat voor de ene persoon zichtbaar is/lijkt is dit niet voor een ander. Wat vanuit standpunt A zichtbaar is, is niet langer zichtbaar vanuit standpunt B, ook al scheelt het maar een meter.

 Uitgangspunten

we maakten een duidelijke communiceerbare visie over wat nu wel en niet kan qua plaatsing van zonnepanelen in de Binnenstad, de kern van Lissewege en Dudzele en inventarispanden. Bij deze herwerkte visie zijn er twee belangrijke uitgangspunten:

 

  • esthetische vormgeving

We voorzien bepaalde kwaliteitseisen voor daken die grenzen aan het openbaar domein. Dit geldt sowieso voor de binnenstad. Hier wordt bijvoorbeeld aanbevolen dat rode zonnepanelen geplaatst worden op rode dakpannen in een regelmatig patroon. Voor daken die helemaal niet zichtbaar zijn vanaf openbaar domein kan de bewoner zelf kiezen.

  • de directe koppeling van een gebouw met de straten, pleinen en waterlopen

Als een dak niet direct grenst aan het openbaar domein,  wordt de aanvraag maximaal positief beoordeeld.

 

Wat kan er nu wel in deze vernieuwde visie?

 

  • Daken voorzijde:

Voor dakvlakken aan de voorzijde van een pand, die direct uitgeven op het openbaar domein (straten, reien/waterlopen, parken en pleinen), blijft zichtbaarheid vanop het openbaar domein een aspect waar rekening mee gehouden wordt. De Stad Brugge liet door de Universiteit Gent een kaart maken waarmee die zichtbaarheid kan beoordeeld worden. Als uit deze kaart blijkt dat de installatie bij een normale beleving van het openbaar domein niet zichtbaar zal zijn, zal de installatie kunnen vergund worden.

 

  • Daken achterzijde:

Voor dakvlakken aan de achterzijde van een pand of van een bijgebouw wordt het aspect ‘zichtbaar vanop het openbaar domein’ maximaal positief beoordeeld. Zonnepanelen zijn hier dus principieel mogelijk. Door deze dakvlakken in te zetten kan Brugge een inhaalbeweging maken op vlak van duurzame energie.

Hierbij geldt wel één uitzondering: geeft het achterste dakvlak rechtstreeks uit aan een straat, reie/water, park of plein, dan geldt de beoordelingscriteria voor voorste dakvlakken.

 

  • Hoekpanden

Zijdes van daken die  rechtstreeks grenzen aan het openbaar domein, daar kunnen zonnepanelen niet. De andere daken die niet direct grenzen aan het openbaar domein, kunnen wel een positieve beoordeling krijgen.

 

  • Specifieke beschermde panden en bijzondere situaties

In bepaalde specifieke gevallen zullen de beoordelingscriteria niet zomaar kunnen toegepast worden. Zo kan het bijvoorbeeld dat een pand een beschermd monument is of in beschermd stadgezicht ligt, waardoor er rekening moet gehouden worden met het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed.

In deze specifieke situaties zal het College beslissen aan de hand van een concrete, gemotiveerde beoordeling van de impact door de omgevingsambtenaar die zich hiervoor laat bijstaan door het deskundig advies van de stedelijke erfgoedconsulenten.

 

Door deze vernieuwde visie zijn er dus meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Op die manier kunnen we verder inzetten op duurzame energie in onze stad en de inwoners motiveren om te investeren in zonnepanelen. Belangrijk is dat in de binnenstad en in de historische kern van Lissewege en Dudzele nog altijd een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Op andere locaties in Lissewege en Dudzele en de andere deelgemeenten is geen vergunning nodig.

Nieuws

Terug sportstrand in zeebrugge deze zomer

De zomer komt eraan, wat betekent dat Sportdienst Brugge opnieuw inzet op het sportstrand in Zeebrugge. Sinds 15 juni is alles klaar en kun je genieten van een zomer vol sport, spel en plezier. Het sportstrand is de hele zomervakantie doorlopend open van 10.30 tot 17.30 uur en bevindt zich ter hoogte van het Badengebouw.

Tijdelijke bestemming voor voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels

Begin 2023 kocht Stad Brugge de Godelievekerk in Sint-Michiels van de Emmaüsparochie tegen de prijs van 240.000 euro. In afwachting van een definitieve bestemming vinden nu al een aantal verenigingen / organisaties een tijdelijk onderdak in de voormalige kerk.

125 jaar Cercle Brugge

Cercle Brugge maakt vandaag furore onder het motto ‘1 keer groen, altijd groen’, maar Cercle is allerminst een ‘groentje’ in Brugge. Dit jaar viert ‘onze ploeg van ’t Stad’ de 125ste verjaardag. De geschiedenis gaat dus terug tot 1899 wanneer de broeders Xaverianen binnen een oud-leerlingenverenigingen een sportieve ‘Cercle’ oprichten. Eerst nog met cricket en tennis, maar al snel werd voetbal de meest succesvolle tak.